Informasjon, veiviser

Lammelser, veiviser

Lammelser innebærer nedsatt kraft i muskulatur uansett årsak. Lammelse i ansiktet eller på den ene siden, kan være tegn på hjerneslag. Andre årsaker til lammelse er blant annet isjas, nakkeprolaps og nerveskader.

Hva er lammelser?

Om nervesystemet

 • Det sentrale nervesystemet
  • Nervesystemet består av hjernen, ryggmargen, perifere nerver og et system som styrer de ubevisste funksjoner i de indre organer (det autonome nervesystem). Hjernen og ryggmargen utgjør det sentrale nervesystemet.
 • Kryssing av nervebaner
  • Hjernen er det overordnede senteret. Her krysser nervebaner fra høyre hjernehalvdel over til venstre side av den forlengede marg. Tilsvarende krysser nervebaner fra venstre hjernehalvdel over til høyre side av den forlengede marg. Denne krysningen gjør at skader i den ene hjernehalvdelen kommer til uttrykk i motsatt sides kroppshalvdel.
 • Ryggmarg og nerverøtter
  • Fra hjernen går den forlengede marg, ryggmargen, nedover i ryggsøylen. Fra ryggmargen går det ut til sammen 28 par nerverøtter, hvert par består av en høyre og en venstre nerverot. Hver nerverot består av en del som sender signaler ut i kroppen, og en del som mottar signaler fra kroppen.
 • De perifere nervene
  • Nerverøttene deler seg i mindre nervegrener, de perifere nervene, som forgrener seg ut i muskler, hud, bein etc. Alle de perifere nervene holder seg på sin side av kroppen. Ingen nerver krysser over fra høyre til venstre side eller motsatt.
 • Skader på det sentrale nervesystemet er uopprettelige
  • En skade på hjernen eller ryggmargen lar seg ikke reparere. Blir ryggmargen klemt, vil den delen av ryggmargen som befinner seg nedenfor avklemmingen, slutte å fungere. Man blir lam i de musklene som styres av nerver som går ut nedenfor avklemmingen. Tilsvarende vil en skade i hjernen medføre at det f.eks. oppstår lammelser i muskler som styres av dette området i hjernen, i motsatt kroppshalvdel
 • Skader på perifere nerver kan utbedres
  • Ved at nye nervetråder vokser ut, men det tar mange måneder før en slik skade er selvleget.

Definisjon

 • Lammelser betyr nedsatt kraft i muskulatur uansett årsak
  • Paralyse betyr fullstendig bortfall av kraft
  • Parese betyr et delvis bortfall av kraft, paresen kan inndeles i ulike grader
 • Pasienter kan ha en annen oppfatning av hva lammelser er enn legen, derfor er det viktig for legen å klargjøre hva du som pasient mener med "lammelse"
 • Hovedinndeling
  • Perifere lammelser
   • Samsvarer med det området en eller flere perifere nerver forsyner med nerveimpulser
   • Perifere lammelser etterfølges nærmest alltid av muskelsvinn
   • Ved polynevropatier (skader på mange nervetråder) skades som regel de lengste nervene først og mest, slik at lammelsene kommer først i føttene
  • Sentrale lammelser
   • Samsvarer med kroppsdeler eller muskelgrupper
   • Sykdommer og skader i ryggmargen gir som regel lammelser i begge kroppshalvdelene, mens sykdommer og skader i hjernen som regel gir ensidig utfall

Vurdering av lammelse

 • En lammelse kan bero på sykdom eller skade i muskel eller i dens nerveforsyning perifert eller sentralt
 • En lammelse kan også være funksjonell, det vil si uten tegn til organisk skade, og være uttrykk for psykisk sykdom
 • En lammelse kan også skyldes nedsatt kraft i muskulatur uten det foreligger skade i nervesystemet - slike muskelsvekkelser forekommer på begge sider av kroppen, de er generelle
Neste side