Informasjon, veiviser

Stillingsbetinget lavt blodtrykk, veiviser

Stillingsbetinget lavt blodtrykk innebærer at blodtrykket går ned når du reiser deg fra liggende eller sittende til stående (ortostatisk) stilling.

Hva er stillingsbetinget lavt blodtrykk?

  • Den medisinske betegnelsen på stillingsbetinget lavt blodtrykk er ortostatisk hypotensjon. Tilstanden innebærer at blodtrykket reduseres mer enn normalt når du reiser deg fra liggende eller sittende og til stående (ortostatisk) stilling.
  • Ortostatisk hypotensjon er et funn, en observasjon som legen gjør, og ikke en sykdom. Tilstanden kan være med eller uten symptomer.
  • Diagnosen stilles ved måling av blodtrykket. Tilstanden defineres som en reduksjon i det øvre (systoliske) blodtrykk på minst 20 mm Hg (kvikksølv) eller en reduksjon i det nedre (diastoliske) blodtrykk på minst 10 mm Hg innen 3 minutter etter at du har reist deg opp.

Forekomst

  • Stillingsbetinget lavt blodtrykk forekommer i alle aldersgrupper, men funnet opptrer hyppigere blant eldre, særlig blant personer som har generelt svekket helse p.g.a. sykdom eller høy alder. Tilstanden er forbundet med økt risiko for fall og fallskader. 

Hva skjer i kroppen?

  • Når en voksen person reiser seg opp i stående posisjon, vil 300-800 ml blod samle seg i beina
  • Opprettholdelse av blodtrykket i forbindelse med posisjonsendringer, er en sammensatt og innfløkt kjede av hendelser i kroppen. En rekke følsomme reaksjoner fra hjerte, blodårer, sentralnervesystemet, muskulaturen og hormonsystemet må inntre raskt
  • Hvis noen av disse reaksjonene er unormale, kan blodtrykk og blodgjennomstrømning bli nedsatt. Resultatet blir nedsatt blodforsyning til hjernen, med opplevelse av svakhet, kvalme, hodepine, nakkesmerte, svimmelhet, sløret syn, slapphet, skjelving, hjertebank og svekket kognisjon - eventuelt besvimelse
Neste side