Informasjon

Leamus

Leamus, eller lemus som noen sier, er små muskelsammentrekninger hos en frisk person. Slike rykninger kan oppstå hvor som helst i kroppen, men det vanligste er å få det i små muskler rundt øyet

Hva er leamus?

Dersom en frisk person opplever at det napper eller rykker i huden rundt et øye, er det leamus som er problemet. Det mest typiske er at det rykker i en del av øvre øyelokk. Egentlig er det noen muskelfibre under huden som trekker seg sammen. Oftest varer rykningene noen minutter, men noen ganger fortsetter dette i timer eller dager, og hele tiden på samme sted. 

Leamus er ikke smertefullt, men det oppleves oftest sjenerende for den som plages. Muskelsammentrekningene er oftest så små og svake at omgivelsene ikke legger merke til dem.

Leamus kan også forekomme andre steder på kroppen, for eksempel i lår eller leggmuskler. Men til forskjell fra kramper i muskulaturen, er leamus bare ørsmå rykninger eller trekninger i en liten del av muskelen, og ikke i en slik grad at foten beveges. 

Leamus forekommer hyppig, og mange opplever dette i gjentatte perioder. På gresk kalles tilstanden myokymi.  

Hva er årsakene til leamus? 

Leamus er ufarlig og forbigående, og det finnes ikke noen god forskning på området. Alle muskler i kroppen er avhengig av nervetilførsel for å kunne fungere normalt. Ved leamus antas det at en liten nervetråd, til en liten del av en muskel, er overfølsom eller irritert. Når nervetråder er overfølsomme, kan de utløse falske eller unødvendige impulser, som igjen fører til en unødvendig muskelsammentrekning. 

Det er ikke funnet noen entydig årsak til at leamus oppstår. Men det er holdepunkter for at for lite søvn, for mye stress, eller for mye kaffe kan øke sannsynlighten for leamus. Noen mener også å ha observert at leamus forekommer hyppigere hos røykere, og etter alkoholbruk. Men det er svært mange med leamus som ikke har noen av disse faktorene, så dette er ikke noen endelig forklaring.

Er leamus farlig? 

Leamus er ufarlig. Det er bare å vente på at dette skal gå over, og det tar fra minutter til dager. Sannsynligvis er leamus mindre plagsomt dersom du vet hva det er, og ikke bekymrer deg for at det kan være et tegn på sykdom. 

Dersom man googler ufrivillige muskelrykninger, kan man komme til å lese om amyotrofisk lateralsklerose, forkortet ALS. Dette er en alvorlig nevrologisk sykdom med muskelsvakhet og lammelser, og i tillegg rykninger i muskler mange steder på kroppen, ofte flere steder samtidig, og vedvarende over lang tid. ALS har ingen sammenheng med leamus, og skillet mot leamus er enkelt. 

Behandling

Leamus krever ingen behandling. Tilstanden går over av seg selv. Hos noen kan det kanskje hjelpe å sove mer, stresse mindre eller drikke mindre kaffe.