Informasjon, veiviser

Nakkestivhet, veiviser

Når bør du/dere søke lege?

  • Ved usikkerhet om hva årsaken kan være og ved uttalte plager, bør du/dere kontakte lege
  • Små barn
    • Som er medtatte, har klart nedsatt allmenntilstand og som er uklare (redusert bevissthet), trenger snarlig lege
  • Yngre voksne
    • Med plutselig innsettende intens hodepine og nakkesmerter, skal mistenkes å ha subaraknoidalblødning, og trenger snarlig lege
Forrige side Neste side