Informasjon, veiviser

Nakkestivhet, veiviser

Nakkestivhet er et kjent symptom på alvorlige og akutte tilstander, men det skyldes først og fremst en rekke ufarlige og uskyldige tilstander.

Hva er nakkestivhet?

 • Nakkestivhet er et begrep som benyttes for å uttrykke nedsatt evne til å bøye fremover i nakken. Ofte settes grensen ved hvorvidt personen - ofte et barn eller en ungdom - kan berøre brystet med haken eller ikke
 • Nakkestivhet er ikke uvanlig, men det er bare unntaksvis forbundet med alvorlig sykdom som hjernehinnebetennelse

Vurdering av alvorlighet

 • Nakkestivhet er et klassisk symptom og tegn ved alvorlige og akutte tilstander som hjernehinnebetennelse og blødninger i hjernen
 • Men nakkestivhet skyldes først og fremst en rekke ufarlige og uskyldige tilstander, og barn under 2 år kan ha hjernehinnebetennelse uten at man kan påvise nakkestivhet
 • Oftest skyldes noe stivhet i nakken hos barn uskyldige virusinfeksjoner
 • Man skal alltid tilkalle lege hvis man har inntrykk av at nakken er stiv og barnet har feber, virker fjernt, eventuelt er påfallende irritert

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker som kan kreve behandling

Vanlige årsaker som vanligvis ikke krever behandling

 • Muskelstivhet
  • Vanlig årsak
  • Bevegelser og klemming/ trykking på nakkemusklene gir smerter, mest uttalt ved sidebøyning og rotasjon
 • Kink i nakken

Sjeldne årsaker som krever snarlig behandling

 • Hjernehinnebetennelse
  • Sjelden, men meget alvorlig tilstand
  • Skal tenkes på ved alle uklare tilstander med akutt påvirket allmenntilstand, utslett og feber
  • Debutsymptomene kan variere med hodepine, feber, påvirket allmenntilstand, underhudsblødninger, samt lokale smerter
  • Funn varierer med alvorlighetsgrad: påvirket bevissthet, nakkestivhet og blødningsflekker (petekkier) er typisk
 • Subaraknoidalblødning
  • Kan forekomme hos yngre voksne
  • Er en spesiell form for hjerneblødning og skyldes en akutt blødning fra store og middels store blodårer der de trenger inn i hjernen
  • Starter som regel med plutselig hodepine, den kan øke i intensitet, er ofte lokalisert i nakken og oppleves som skjærende, sprengende
  • Ledsagende symptomer er ofte nakkestivhet, kvalme og brekninger, senere påvirket bevissthet, eventuelt utvikling av koma og død

Sjeldne årsaker som vanligvis ikke krever behandling

 • Medikamenter
  • Forekommer særlig etter inntak av metoklopramid (Afipran®) eller trimetoprim

Hva kan du/dere gjøre selv?

 • Det viktigste er å avklare om det foreligger en "farlig" form for nakkestivhet. Hos barn kan det være vanskelig å bedømme, fordi de er lite samarbeidsvillige. Forsøk en avledende manøver som får barnet til å titte nedover kroppen ved å bøye nakken. Dersom du prøver å bøye barnets nakke, så kan det ofte gjøre motstand, noe som kan mistolkes som nakkestivhet
 • Dersom dere finner ut at nakkestivheten er beskjeden, og barnet forøvrig er i bra form, kan det være god grunn til å se det hele an, eventuelt gi barnet paracetamol slik at det kvikner til litt
 • Følg med barnet og kontakt lege snarest dersom barnet blir påfallende dårligere

Når bør du/dere søke lege?

 • Ved usikkerhet om hva årsaken kan være og ved uttalte plager, bør du/dere kontakte lege
 • Små barn
  • Som er medtatte, har klart nedsatt allmenntilstand og som er uklare (redusert bevissthet), trenger snarlig lege
 • Yngre voksne
  • Med plutselig innsettende intens hodepine og nakkesmerter, skal mistenkes å ha subaraknoidalblødning, og trenger snarlig lege

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille:

 • Hvordan er allmenntilstanden?
  • Normal
  • Mildt syk
  • Moderat syk
  • Meget syk !
 • Foreligger feber?
  • Nei
  • Ca. 38 grader
  • 38 til 39 grader
  • 39 til 40 grader
  • Over 40 grader
 • Hvor raskt har tilstanden utviklet seg? I løpet av
  • Minutter
  • Timer
  • Et halvt døgn
  • Et døgn
  • Lengre enn et døgn
 • Klarer den syke å bøye seg med pannen ned på knærne når vedkommende sitter med bøyde knær i senga?
  • Ja
  • Nei !
 • Er det vanskelig å vri hodet til siden eller å bøye hodet fremover?
  • Vri hodet til siden
  • Bøye hodet fremover
  • Begge deler
  • Nei, det er ikke vanskelig å dreie/bøye på hodet
 • Har vedkommende skadet seg eller sittet i trekk?
  • Ja, skade
  • Ja, sittet i trekk
  • Nei
 • Er det tegn på annen infeksjon?
  1. Nei
  2. Forkjølelse
  3. Influensa
  4. Halsbetennelse
  5. Ørebetennelse
  6. Annet
 • Foreligger utslett?
  • Ja, det forsvinner/blekner når vi presser et glass mot utslettet
  • Ja, det forsvinner/blekner ikke når vi presser et glass mot utslettet 
  • Nei

Legeundersøkelsen

 • Legen legger stor vekt på å vurdere allmenntilstanden og bevissthetsnivået
 • Barn
  • Det foretas en generell undersøkelse av ører, munnhule, hals, lunger, mage. Huden granskes med henblikk på å avdekke eventuelle tegn til hudblødning
  • Nakkestivhet vurderes
 • Yngre voksne
  • Er det tegn på lammelser eller taleforstyrrelser
  • Nakkestivhet vurderes

Andre undersøkelser

 • På legekontoret kan det være aktuelt å ta enkle prøver som CRP

Henvisning til spesialist

 • Ved mistanke om hjernehinnebetennelse eller subaraknoidalblødning blir den syke innlagt i sykehus umiddelbart