Informasjon, veiviser

Språk- og taleforstyrrelser, veiviser

Språk- og taleforstyrrelser, afasi, er problemer med å uttrykke tankene sine i ord og/eller med å forstå tale. Dysartri er problemer med å uttale ordene.

Hva er afasi og dysartri?

 • Afasi er problemer med å uttrykke tankene sine i ord (ekspressiv afasi) og/eller med å forstå tale (impressiv afasi)
 • Dysartri er problemer med å uttale ordene
 • Språkfunksjonen er som regel knyttet til venstre halvdel av hjernen hos alle høyrehendte og hos cirka halvparten av venstrehendte

Forekomst

 • Både språkforstyrrelser og taleforstyrrelser er relativt vanlige

Vurdering av språk- og taleforstyrrelser

 • Afasi
  • Er en forstyrrelse som alltid har sitt opphav i skade eller sykdom i hjernens språkområder
  • Afasiene ses hyppigst i tilslutning til hjerneslag, men de finnes også ved andre typer skader og sykdommer i hjernen, for eksempel ved hjernesvulst og cerebral parese
 • Dysartri
  • Er en forstyrrelse av funksjonene i taleorganene slik at ordene uttales upresist eller utydelig
  • Årsaken til dysartrien kan sitte i selve taleorganene, eller perifert eller sentralt i nervesystemet som styrer disse

Hva kan årsaken være?

Afasi

 • Hjerneslag og drypp
  • Er den vanligste årsaken
  • Tilstanden kan oppstå i løpet av sekunder (for eksempel blodpropp fra hjertet), minutter (vanligvis hjerneblødning) eller minutter til timer (blodpropp som dannes lokalt i et kar i hjernen, trombose)
  • Symptomer varierer med lokalisasjon og alvorlighetsgrad
  • Ved drypp (TIA) forsvinner symptomer og tegn innen 24 timer, som regel innen en time
 • Demenstilstander
  • Tilstand hos eldre som utvikler seg over lengre tid
  • Det inntrer et gradvis fall i intellektuelle funksjoner sammen med redusert hukommelse
  • Tidlige tegn er mangel på initiativ, tap av arbeidslyst, neglisjering av rutineoppgaver, økende glemsomhet
  • Grad av våkenhet er ikke påvirket
 • Hjernesvulst
  • Tilstanden utvikler seg gjerne langsomt
  • Tidlige symptomer kan være epileptiske anfall, langsomt innsettende lammelser, afasi
  • Typiske andre symptomer kan være kvalme, oppkast, svimmelhet, hjernenervelammelser, etter hvert personlighetsforandringer
 • Kronisk subduralt hematom
  • Forekommer særlig blant eldre og alkoholikere etter en kjent eller ikke kjent hodeskade dager eller uker tidligere
  • Vanligvis inntrer en gradvis reduksjon av mentale funksjoner, andre symptomer er ofte hodepine, falltendens, økt søvnighet

Dysartri

 • Akutt alkoholforgiftning
  • Gir forbigående "slurvete" tale
 • Akutte legemiddelforgiftninger
  • Gir forbigående "slurvete" tale
 • Hjerneslag og drypp
  • Kan også gi denne typen talevansker
 • Multippel sklerose
  • Oppstår vanligvis hos en yngre person
  • Startsymptomer kan være akutt svimmelhet, dobbeltsyn, ensidig synsnerveskade, klossethet, forstyrrelser i følesansen og kraftig vannlatingstrang
  • Ofte lette og forbigående anfall den første tiden
 • Kronisk nevrologisk sykdom

Når bør du søke lege?

 • Språk- og taleforstyrrelser er som regel tegn på sykdom eller skade i sentralnervesystemet, og lege må kontaktes

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål som legen kan stille deg:

 • Hvordan arter forstyrrelsene seg?
  1. Vanskelig å finne de riktige ordene, uttrykke seg muntlig
  2. Talen er forstyrret, blir hakkete, vanskelig å uttale ordene
  3. Vanskelig å forstå det som blir sagt til meg
  4. Annet
 • Hvor lenge har du hatt problemet?
  • Noen minutter/timer
  • Ca. et døgn
  • Flere dager
  • Ca. en uke
  • Flere uker
  • Ca. en måned
  • Lengre enn en måned
 • Hvordan startet tilstanden?
  • Akutt !
  • Gradvis over timer !
  • Gradvis over dager
  • Gradvis over uker
 • Andre symptomer?
  1. Lammelser !
  2. Krampeanfall
  3. Kvalme, oppkast
  4. Svimmelhet
  5. Hodepine
  6. Falltendens
  7. Vil bare sove
  8. Tegn til demens
  9. Dobbeltsyn !
  10. Er blitt klossete
 • Har du annen kjent sykdom?  
  1. Cerebral parese
  2. MS
  3. Parkinson
  4. ALS
 • Mulige årsaker?
  1. Nylig hodeskade !
  2. Bruker blodfortynnende medisin
  3. Bivirkning av medisin
  4. Forgiftning

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

 • Ved behov for ytterligere utredning er CT av hjernen en av de viktigste undersøkelsene

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved akutt oppståtte plager vil det ofte være aktuelt med innleggelse på sykehus
 • Ved plager som utvikler seg langsommere, vil henvisning til spesialist være aktuelt