Informasjon

Svimmelhet

Svimmelhet er ikke en sykdom, men et symptom, et tegn på en underliggende tilstand. Svimmelhet er særlig utbredt blant eldre.

Hva er svimmelhet?

Svimmelhet er en samlebetegnelse for symptomer som rotasjonsfølelse (det går rundt) eller gyngefølelse. Det er altså ikke en sykdom, men et symptom. Symptomet kan ha mange årsaker.

Svimmelhet er vanlig, og forekomsten øker med alderen. En spørreundersøkelse viser at 10 prosent av nordmenn sier de har problemer med svimmelhet eller dårlig balanse. Mer enn halvparten av disse er i yrkesfør alder. I aldersgruppen over 65 år opplever nesten 1/3 episoder med svimmelhet.

Her finner du en mer utførlig artikkel om temaet.

Svimmelhet, årsaker

Svimmelhet oppstår ofte som følge av en forstyrrelse eller sykdommer i kroppens balanse-/ likevektsapparat i det indre øret, eller på grunn av forstyrrelser i hjernefunksjonen. Hjerte- og karsykdommer kan gi sviktende blodtilførsel til hjernen, og medføre svimmelhet - typisk ved lavt blodtrykk. 

Svimmelhet uten kjent årsak er mest vanlig. Den vil ofte være forbigående, eller med intervaller uten plager.

Andre mulige årsaker til svimmelhet kan være:

 • Medikamentbivirkninger
 • Alkoholmisbruk
 • Forskjellige nevrologiske sykdommer
 • Øresykdommer
 • Hjerte-/karsykdommer eller åreforkalkning (aterosklerose)
 • Diabetes eller stoffskiftesykdom
 • Blodmangel

Svimmelhet, diagnostikk

Sykehistorien er avgjørende når diagnosen skal stilles. Legen vil foreta en grundig undersøkelse av blodtrykk, hjerte og lunger samt såkalt nevrologisk undersøkelse. En undersøkelse av ørene vil også være nødvendig. I tillegg tas blodprøver som kan hjelpe til å skille mellom de mulige årsaker til plagene.

Andre undersøkelser som kan være nødvendige dersom man ikke finner forklaringen ved en vanlig undersøkelse, er:

 • Audiometri - hørselstest
 • CT eller MR av hjerne eller indre øre
 • EEG - registrering av elektrisk aktivitet i hjernen med elektroder som festes til hodebunnen
 • Forskjellige spesialtester for balanse og hørsel

Svimmelhet, behandling

Svimmelhet kureres ikke ved å unngå situasjoner som utløser svimmelheten.

Selvhjelpspakker med informasjon om balansesystemet og råd om egenbehandling er nyttig - du må forstå problemet for å kunne gjøre noe med det.

Du må selv passe på å være forsiktig med tobakk og alkohol, og redusere eventuell bruk av beroligende midler og sovetabletter.

Ingen medisiner har vist seg å være effektive mot svimmelhet, men i akuttsituasjoner med samtidig kvalme kan kvalmestillende medisiner være nyttige.

Dersom du opplever plutselig og sterk svimmelhet ledsaget av brystsmerter eller lammelser i kroppen, kan det være tegn på hjerteinfarkt eller hjerneslag, og du bør hasteinnlegges på sykehus. Det samme gjelder dersom du får akutt svimmelhet og samtidig nedsatt hørsel eller synsforstyrrelser. 

Vil du vite mer?