Informasjon, veiviser

Akutt lammelse, veiviser

Med akutt lammelse menes plutselig innsettende funksjonssvikt, tap av kraft, i en eller flere muskelgrupper.

Hva er akutt lammelse?

  • Med akutt lammelse menes plutselig innsettende funksjonssvikt, tap av kraft, i en eller flere muskelgrupper
  • Hjerneslag er plutselig innsettende tap av funksjoner, såkalte nevrologiske utfall, forårsaket av forstyrrelser i hjernens blodsirkulasjon
  • Dersom tapet av funksjoner varer mindre enn 24 timer, brukes betegnelsen hjernedrypp (transitorisk iskemisk atakk, TIA). De fleste TIA varer mindre enn 1 time
  • I de aller fleste tilfeller vil årsaken til lammelser være et hjerneslag med sviktende blodtilførsel til deler av hjernen på grunn av en blodpropp (85 prosent) (danner et hjerneinfarkt), mens årsaken sjeldnere (15 prosent) er en blødning fra blodkar i hjernen
  • TIA skyldes som oftest blodpropp som er løsnet fra forkalkninger i de store blodårene som fører blod til hjernen
9939-2-hjerneinfarkt.jpg

Tegning av hjerne med blodpropp

Hjerne med funksjonsområder

9945-2-481-intracerebral-blodning.jpg
 
9100-2-id468-hjernebark-oversigt-medialt.jpg

Forekomst

  • Om lag hver sjette nordmann rammes av hjerneslag i løpet av livet
  • I Norge er det 15.000 hjerneslag per år og mellom 4.000 og 5.000 tilfeller med TIA. 80-85% av disse har lammelser i akuttfasen
  • Lammelser av andre årsaker er langt sjeldnere
Neste side