Informasjon, veiviser

Akutt lammelse, veiviser

Med akutt lammelse menes plutselig innsettende funksjonssvikt, tap av kraft, i en eller flere muskelgrupper.

Temaside om Korona

Hva er akutt lammelse?

  • Med akutt lammelse menes plutselig innsettende funksjonssvikt, tap av kraft, i en eller flere muskelgrupper
  • Hjerneslag er plutselig innsettende tap av funksjoner, såkalte nevrologiske utfall, forårsaket av forstyrrelser i hjernens blodsirkulasjon
  • Dersom tapet av funksjoner varer mindre enn 24 timer, brukes betegnelsen hjernedrypp (transitorisk iskemisk atakk, TIA). De fleste TIA varer mindre enn 1 time
  • I de aller fleste tilfeller - 85 prosent - vil årsakene til lammelser være sviktende blodtilførsel til deler av hjernen på grunn av en blodpropp (danner et hjerneinfarkt), eller blødning i blodkar i hjernen
  • TIA skyldes som oftest blodpropp som er løsnet fra forkalkninger i de store blodårene som fører blod til hjernen
9939-2-hjerneinfarkt.jpg

Tegning av hjerne med blodpropp

Hjerne med funksjonsområder

9945-2-481-intracerebral-blodning.jpg
 
9100-2-id468-hjernebark-oversigt-medialt.jpg

Forekomst

  • Om lag hver sjette nordmann rammes av hjerneslag i løpet av livet
  • I Norge er det 15.000 hjerneslag per år og mellom 4.000 og 5.000 tilfeller med TIA. 80-85% av disse har lammelser i akuttfasen
  • Lammelser av andre årsaker er langt sjeldnere
Neste side