Informasjon, veiviser

Bilyd hos voksne, veiviser

Når man lytter på hjertet med stetoskop, høres for hvert hjerteslag 2 toner (lyder) som kalles 1. og 2. hjertetone. Bilyder er lyder som høres mellom 1. og 2. tone, eller etter 2. tone.

Hva er bilyd over hjertet?

7703-2-id681-ventrikel-septum.jpg
Hjertekamrene
 • Når man lytter på hjertet med stetoskop, høres for hvert hjerteslag 2 toner (lyder) som kalles 1. og 2. hjertetone. Mellom hjertetonene er det vanligvis helt stille
 • 1. hjertetone dannes ved at klaffene mellom hjertekammerene og forkammerene lukkes når hjertet trekker seg sammen. (Hjertet har to forkammer og to hjertekammer)
 • 2. hjertetone er lyden når klaffene i hovedpulsåren og lungepulsåren lukkes etter at sammentrekningen av hjertet er ferdig
 • Bilyder er lyder som høres mellom 1. og 2. tone, eller etter 2. tone, det vil si mellom 2. og 1. tone

Hyppig brukte betegnelser

 • Systolisk bilyd
  • En bilyd som høres mellom 1. og 2. hjertetone
  • Oppstår i den fasen der blodet pumpes ut i hovedpulsåren (aorta) eller lungepulsåren
 • Diastolisk bilyd
  • En bilyd som høres etter 2. hjertetone, det vil si mellom 2. og 1. tone
  • Oppstår i den fasen da blod fra forkamrene strømmer inn i hjertekamrene
 • Stenose
  • Betyr forsnevring av åpningen gjennom klaffene eller inne i et blodkar
 • Insuffisiens
  • Betyr lekkasje gjennom utette klaffer, blodet kan renne tilbake der det kom i fra

Hvorfor dannes bilyder?

10245-2-168-hjerte-indvendigt.jpg
 • Når blodet i hjertet får strømme fritt, strømmer det stille og jevnt, på samme måte som i en stille elv. Dersom blodstrømmen møter hindringer, som for eksempel en trang åpning i hjertet, eller en forsnevring i en blodåre, vil det oppstå virvelstrømmer bak forsnevringen - som i et elvestryk, og det høres lyd
 • Virvelstrømmer kan oppstå som følge av skadde klaffer eller forandringer av hjertets normale utseende (unormal anatomi). Men raskere blodstrømshastighet enn normalt, eller mer "tykt" blod enn normalt, kan også gi virvelstrømmer uten at det foreligger andre feil

Forekomst

 • De fleste bilyder i hjertet hos voksne oppdages tilfeldig, vanligvis ved legeundersøkelse
 • Mange voksne med påvist bilyd er hjertefriske
 • Den vanligste bilyden hos voksne er en systolisk bilyd, det vil si at en hører blodet når det klemmes ut av hjertet. I mange tilfeller er dette bare uttrykk for at hjertet pumper en større blodmengde enn normalt, som ved feber, ved høyt stoffskifte, graviditet eller lav blodprosent
Neste side