Informasjon, veiviser

Bilyd hos voksne, veiviser

Når bør du søke lege?

  • Bilyd påvises ofte tilfeldig av legen uten at du har symptomer på hjertesykdom. I slike tilfeller vil legen vurdere om det foreligger en klaffesykdom av betydning, og eventuelt henvise deg til ytterligere undersøkelser. Hvis legen ikke finner holdepunkter for klaffesykdom av betydning, vil du ofte bli anbefalt å komme tilbake til kontroll f.eks. årlig, annethvert år, femtehvert år etc
  • Kjenner du til at du har en bilyd på hjertet, og du begynner å merke tungpusthet utover det du anser som normalt, bør du kontakte lege
Forrige side Neste side