Informasjon, veiviser

Bilyd hos voksne, veiviser

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille:

 • Har du en kjent klaffesykdom i hjertet?
  • Ja
  • Nei
 • Når fikk du første gang høre at du hadde en bilyd over hjertet?
  • Var tilstede ved fødselen
  • I barndommen
  • I ungdomstiden
  • I voksen alder
  • I løpet av det siste året
  • Ikke blitt fortalt at jeg har en bilyd over hjertet tidligere
 • Bilyder kan skyldes normale, underliggende tilstander. Har du noen av disse tilstandene?
  1. Graviditet
  2. Feber
  3. Høyt stoffskifte
  4. Langsom puls hos veltrente
  5. Blodmangel
 • Andre symptomer?
  1. Er mer tungpustet enn normalt
  2. Brystsmerter ved anstrengelse
  3. Nattlig tungpusthet
 • Dersom du er unormalt tungpustet, når merket du det?
  • De siste ukene
  • Den siste måneden
  • De siste månedene
  • Det siste halvåret
  • Tidligere enn for et halv år siden
  • Jeg er ikke unormalt tungpustet
 • Mulige årsaker?
  1. Opphopning av hjertesykdom i familien
  2. Giktfeber som barn
  3. Klaffesykdom som barn
  4. Høyt blodtrykk

Legeundersøkelsen

 • Ved mistanke om klaffesykdom vil legen gjøre en grundig undersøkelse av hjertet, telle pulsen, måle blodtrykket, vurdere sirkulasjonen i kroppen, se etter hudforandringer, kjenne om leveren er forstørret

Andre undersøkelser

 • Blodprøver har ingen verdi i utredningen av hjertesykdommen
 • EKG er viktig og kan gi nyttig informasjon om hjertet
 • Ultralyd av hjertet (ekkokardiografi) er en viktig undersøkelse for å vurdere omfanget og skadevirkningene av en klaffefeil

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved mistanke om aortastenose skal du henvises til utredning
 • Pasienter med symptomgivende hjertefeil skal henvises til utredning
Forrige side