Informasjon, veiviser

Bilyd hos voksne, veiviser

Når man lytter på hjertet med stetoskop, høres for hvert hjerteslag 2 toner (lyder) som kalles 1. og 2. hjertetone. Bilyder er lyder som høres mellom 1. og 2. tone, eller etter 2. tone.

Hva er bilyd over hjertet?

7703-2-id681-ventrikel-septum.jpg
Hjertekamrene
 • Når man lytter på hjertet med stetoskop, høres for hvert hjerteslag 2 toner (lyder) som kalles 1. og 2. hjertetone. Mellom hjertetonene er det vanligvis helt stille
 • 1. hjertetone dannes ved at klaffene mellom hjertekammerene og forkammerene lukkes når hjertet trekker seg sammen. (Hjertet har to forkammer og to hjertekammer)
 • 2. hjertetone er lyden når klaffene i hovedpulsåren og lungepulsåren lukkes etter at sammentrekningen av hjertet er ferdig
 • Bilyder er lyder som høres mellom 1. og 2. tone, eller etter 2. tone, det vil si mellom 2. og 1. tone

Hyppig brukte betegnelser

 • Systolisk bilyd
  • En bilyd som høres mellom 1. og 2. hjertetone
  • Oppstår i den fasen der blodet pumpes ut i hovedpulsåren (aorta) eller lungepulsåren
 • Diastolisk bilyd
  • En bilyd som høres etter 2. hjertetone, det vil si mellom 2. og 1. tone
  • Oppstår i den fasen da blod fra forkamrene strømmer inn i hjertekamrene
 • Stenose
  • Betyr forsnevring av åpningen gjennom klaffene eller inne i et blodkar
 • Insuffisiens
  • Betyr lekkasje gjennom utette klaffer, blodet kan renne tilbake der det kom i fra

Hvorfor dannes bilyder?

10245-2-168-hjerte-indvendigt.jpg
 • Når blodet i hjertet får strømme fritt, strømmer det stille og jevnt, på samme måte som i en stille elv. Dersom blodstrømmen møter hindringer, som for eksempel en trang åpning i hjertet, eller en forsnevring i en blodåre, vil det oppstå virvelstrømmer bak forsnevringen - som i et elvestryk, og det høres lyd
 • Virvelstrømmer kan oppstå som følge av skadde klaffer eller forandringer av hjertets normale utseende (unormal anatomi). Men raskere blodstrømshastighet enn normalt, eller mer "tykt" blod enn normalt, kan også gi virvelstrømmer uten at det foreligger andre feil

Forekomst

 • De fleste bilyder i hjertet hos voksne oppdages tilfeldig, vanligvis ved legeundersøkelse
 • Mange voksne med påvist bilyd er hjertefriske
 • Den vanligste bilyden hos voksne er en systolisk bilyd, det vil si at en hører blodet når det klemmes ut av hjertet. I mange tilfeller er dette bare uttrykk for at hjertet pumper en større blodmengde enn normalt, som ved feber, ved høyt stoffskifte, graviditet eller lav blodprosent

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Bilyd på grunn av økt blodstrøm
  • Er den vanligste årsaken og har ingen praktisk betydning
  • Økt blodstrøm kan oppstå når du har lav blodprosent, ved høyt stoffskifte, graviditet, feber, høy puls, eller svært langsom puls hos veltrente
 • Aldersforandringer/stivhet i klaffene som åpner mot hovedpulsåren
  • Dette finnes hos 25% av personer over 65 år, og hos 35% av dem over 70 år
  • Bare 2-3% har tegn på forsnevring av klaffene som har betydning (aortastenose)
 • Aortastenose
  • Forsnevring i klaffen mellom venstre hjertekammer og hovedpulsåren (aortaklaffen)
  • Gir en systolisk bilyd
  • Tilstanden kan gi brystsmerter ved anstrengelse (angina), tungpusthet ved anstrengelse, eventuelt besvimelser ved uttalt forsnevring
 • Mitralinsuffisiens
  • Sviktende hjerteklaff mellom venstre forkammer og venstre hjertekammer
  • Noe av blodet i hjertekammeret lekker tilbake til forkammeret når det egentlig skal pumpes ut i hovedpulsåren
  • Gir en systolisk bilyd
  • Tilstanden kan være uten symptomer i mange år før det utvikles hjertesvikt med økende tungpusthet
 • Aortainsuffisiens
  • Sviktende hjerteklaff mellom hovedpulsåren og venstre hjertekammer som medfører at blod lekker tilbake til hjertet mens hjertet fylles med blod fra venstre forkammer
  • Gir en diastolisk bilyd
  • Tilstanden kan medføre angina og den kan gi hjertesvikt i form av økende tungpusthet
 • Perikarditt
  • Oppstår oftest i etterforløpet av hjerteinfarkt eller virale luftveisinfeksjoner, sjeldnere på grunn av nyresvikt, kreftsykdom, bindevevssykdommer eller som komplikasjon til åpen hjertekirurgi
  • Gir feber, smerter sentralt i brystet som forverres ved pusting og i liggende stilling, kan bedres ved å sitte framoverbøyd
  • Legen hører en såkalt gnidningslyd over hjertet

Sjeldnere årsaker

 • Mitralstenose
  • Sjelden tilstand der hjerteklaffen mellom venstre forkammer og venstre hjertekammer er forsnevret
  • Gir en diastolisk bilyd
  • Tilstanden kan gi atrieflimmer (urolig hjerte) og økende tungpusthet
 • Andre og sjeldnere typer klaffefeil

Når bør du søke lege?

 • Bilyd påvises ofte tilfeldig av legen uten at du har symptomer på hjertesykdom. I slike tilfeller vil legen vurdere om det foreligger en klaffesykdom av betydning, og eventuelt henvise deg til ytterligere undersøkelser. Hvis legen ikke finner holdepunkter for klaffesykdom av betydning, vil du ofte bli anbefalt å komme tilbake til kontroll f.eks. årlig, annethvert år, femtehvert år etc
 • Kjenner du til at du har en bilyd på hjertet, og du begynner å merke tungpusthet utover det du anser som normalt, bør du kontakte lege

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille:

 • Har du en kjent klaffesykdom i hjertet?
  • Ja
  • Nei
 • Når fikk du første gang høre at du hadde en bilyd over hjertet?
  • Var tilstede ved fødselen
  • I barndommen
  • I ungdomstiden
  • I voksen alder
  • I løpet av det siste året
  • Ikke blitt fortalt at jeg har en bilyd over hjertet tidligere
 • Bilyder kan skyldes normale, underliggende tilstander. Har du noen av disse tilstandene?
  1. Graviditet
  2. Feber
  3. Høyt stoffskifte
  4. Langsom puls hos veltrente
  5. Blodmangel
 • Andre symptomer?
  1. Er mer tungpustet enn normalt
  2. Brystsmerter ved anstrengelse
  3. Nattlig tungpusthet
 • Dersom du er unormalt tungpustet, når merket du det?
  • De siste ukene
  • Den siste måneden
  • De siste månedene
  • Det siste halvåret
  • Tidligere enn for et halv år siden
  • Jeg er ikke unormalt tungpustet
 • Mulige årsaker?
  1. Opphopning av hjertesykdom i familien
  2. Giktfeber som barn
  3. Klaffesykdom som barn
  4. Høyt blodtrykk

Legeundersøkelsen

 • Ved mistanke om klaffesykdom vil legen gjøre en grundig undersøkelse av hjertet, telle pulsen, måle blodtrykket, vurdere sirkulasjonen i kroppen, se etter hudforandringer, kjenne om leveren er forstørret

Andre undersøkelser

 • Blodprøver har ingen verdi i utredningen av hjertesykdommen
 • EKG er viktig og kan gi nyttig informasjon om hjertet
 • Ultralyd av hjertet (ekkokardiografi) er en viktig undersøkelse for å vurdere omfanget og skadevirkningene av en klaffefeil

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved mistanke om aortastenose skal du henvises til utredning
 • Pasienter med symptomgivende hjertefeil skal henvises til utredning