Informasjon

Brystsmerter, kroniske, veiviser

Kroniske brystsmerter er smerter som har vært tilstede over uker til måneder, vedvarende eller som episodiske smerter.

Hva er brystsmerter?

 • Med brystsmerter menes smerter som du føler kommer fra brystkassen eller brysthulen
 • Kroniske brystsmerter er smerter som har vært tilstede over uker til måneder, vedvarende eller som episodiske smerter
 • De fleste som oppsøker lege på grunn av brystsmerter, frykter for at det kan skyldes sykdom i hjertet

Tegning av hjerte med angina

Tegning av brystkasse med muskler og ribben

Forekomst

 • Brystsmerter er en svært hyppig kontaktårsak i allmennpraksis
 • De vanligste diagnosene hos pasienter som oppsøker allmennlege på grunn av brystsmerter, er:
  • 50 prosent - Smerter av psykiske årsaker eller smerter i muskler eller skjelett
  • 15 prosent - Hjerte- og karsykdom
  • 15 prosent - Sykdom i lunger eller luftveier
  • 15 prosent - Sykdom i mage- eller tarmkanalen
 • Ved tilsvarende undersøkelser i sykehus finner man at cirka 75 prosent av pasientene som akuttinnlegges for brystsmerter har hjertesykdom

Diagnostisk tankegang

 • De fleste pasienter frykter alvorlig sykdom, hyppigst hjertesykdom, men bare 15 prosent viser seg å ha det i allmennpraksis
 • Smerter på grunn av psykiske faktorer og smerter relatert til muskel- og  skjelettsystemet er hyppigste årsak til brystsmerter i allmennpraksis
 • Med økende alder blir det mindre sannsynlig at pasientens symptom kommer fra muskel- og skjelettsystemet, og mer sannsynlig at symptomet er uttrykk for sykdom i lungene eller hjerte- og karsystemet
Neste side