Informasjon, veiviser

Akutte brystsmerter

Brystsmerter er en svært hyppig kontaktårsak i allmennpraksis. Årsaken kan være alvorlig sykdom, men oftere er forklaringen en mindre alvorlig tilstand.

Ved lette til moderate brystsmerter og liten sannsynlighet for ustabil angina kan du prøve om brystsmertene lindres med inntak av syrenøytraliserende.

Hopp til innhold

Hva er brystsmerter?

 • Med brystsmerter menes smerter som du føler kommer fra brystkassen eller brysthulen
 • De fleste som oppsøker lege på grunn av brystsmerter, frykter for at det kan skyldes sykdom i hjertet

Tegning av normalt hjerte

Tegning av hjerte med angina

Tegning av brystkasse med muskler og ribben

Forekomst

 • Brystsmerter er en svært hyppig kontaktårsak i allmennpraksis
 • De vanligste diagnosene hos pasienter som oppsøker allmennlege på grunn av brystsmerter, er:
  • 50 prosent - Smerter av psykiske årsaker eller smerter i muskler eller skjelett
  • 15 prosent - Hjerte-karsykdom
  • 15 prosent - Sykdom i lunger eller luftveier
  • 15 prosent - Sykdom i magetarm kanalen
 • Ved tilsvarende undersøkelser i sykehus har cirka 75 prosent av pasientene som innlegges for brystsmerter, hjertesykdom

Diagnostisk tankegang

 • De fleste pasienter frykter alvorlig sykdom, hyppigst hjertesykdom, men bare 15% viser seg å ha det i allmennpraksis
 • Psykogene smerter og smerter relatert til muskel- skjelettsystemet er hyppigste årsak til brystsmerter i allmennpraksis
 • Med økende alder blir det mindre sannsynlig at pasientens symptom kommer fra muskel- og skjelettsystemet, og mer sannsynlig at symptomet er uttrykk for sykdom i lungene eller hjertekarsystemet
 • I akuttmedisinske situasjoner utgjør hjerteinfarkt, angina, blodpropp til lungene (lungeemboli) og hjertesvikt mer enn 50% av tilfellene