Informasjon

Brystsmerter

Brystsmerter kan dreie seg om alt fra bagatellmessige årsaker, som fordøyelsesbesvær og stress, til alvorlige medisinske akuttsituasjoner som hjerteattakk og blodpropp i lungene.

Hva er brystsmerter?

Brystsmerter er smerter av alle typer som oppleves å komme fra brystet. Brystsmerter kan oppstå ved en lang rekke tilstander. Det kan dreie seg om alt fra bagatellmessige årsaker, som fordøyelsesbesvær og stress, til alvorlige medisinske akuttsituasjoner som hjerteattakk og blodpropp i lungene.

Når noen søker lege for brystsmerter, er det gjerne på grunn av frykt for alvorlig sykdom, som for eksempel hjertesykdom. Svært mange av oss har en eller annen gang hatt brystsmerter. Men bare 5-10 prosent av dem som har hatt brystsmerter, søker lege. Av disse er det kun hos under halvparten at smertene er forårsaket av sykdommer i hjertet, lunger, luftveier eller mage-/tarmsystemet. Brystsmerter kan videre skyldes sykdommer i muskel- og skjelettsystemet, og det er også vanlig å finne slike smerter som følge av angst, depresjon eller belastninger av psykisk eller sosial art.

Les mer om hvordan du skal forholde deg til brystsmerter her.

Brystsmerter, årsaker

En lang rekke lidelser og sykdommer kan gi brystsmerter:

Brystsmerter, hjerteattakk

Et hjerteattakk oppstår når en pulsåre (koronararterie) som tilfører oksygen til hjertemuskelen din, blir blokkert. Et hjerteattakk forårsaker vanligvis brystsmerter som varer i mer enn 15 minutter. Men et hjerteattakk kan også være stille og forløpe uten symptomer. Omtrent halvparten av dem som får et hjerteattakk, har forvarsler timer, dager eller uker på forhånd. Det vanligste tegnet på et attakk er tilbakevendende brystsmerter som utløses av fysiske anstrengelser og som forsvinner i hvile. Nedenstående er noen vanlige tegn på et hjerteattakk. Men vær klar over at du ikke behøver å ha alle symptomene, og at de kan komme og gå:

  • Ubehagelig press, trykk, klemmende smerter midt i brystet som varer mer enn noen få minutter
  • Smerten sprer seg til skuldrene, halsen eller armene
  • Svimmelhet, vil besvime, svetter, er kvalm, blir kortpusten

Brystsmerter, diagnostikk

En god beskrivelse av smertene er nødvendig for en presis diagnose. De forskjellige tilstandene gir som regel karakteristiske smerter som gjør det mulig å skille mellom ulike årsaker. I de aller fleste tilfeller kan man stille en diagnose med stor grad av sikkerhet etter en legesamtale med pasienten og etter enkle undersøkelser av hjerte, lunger, brystkasse og mage.

Ved mistanke om hjertekrampe eller hjerteinfarkt er det nødvendig å ta EKG. Røntgenundersøkelser kan avsløre sykdommer i lunger eller skjelett, dersom det er mistanke om slike forklaringer.

I de aller fleste tilfeller av brystsmerter er det ikke nødvendig med noen tilleggsundersøkelser for å finne årsaken til smertene.

Vil du vite mer?