Informasjon, veiviser

Hjertebank og urolig hjerte

Temaside om Korona

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille:

 • Hvordan arter plagene seg?
  1. Uregelmessig puls
  2. Hjertebank
  3. Skjelving i brystet
  4. Hjertet stoppper
  5. Annet
 • Hvor lenge har du hatt disse plagene?
  • I noen dager
  • Ca. en uke
  • Noen uker
  • Ca. en måned
  • Flere måneder
  • Lengre enn et halvt år
 • Hvor hyppig forekommer plagene?
  • De er der hele tiden !
  • De kommer sporadisk flere ganger om dagen !
  • De kommer sporadisk flere ganger i uken !
  • De kommer sporadisk flere ganger i måneden
  • Sjeldnere enn månedlig
 • Utløses av?
  1. Fysiske anstrengelser !
  2. Angst
  3. Stress
  4. Kaffe
  5. Alkohol
 • Andre symptomer?
  1. Økt tungpusthet i forbindelse med disse episodene !
  2. Brystsmerter i forbindelse med disse episodene !
  3. Svimmelhet i forbindelse med disse episodene !
  4. Har besvimt i forbindelse med disse episodene !
  5. Nattlige anfall med tungpusthet
  6. Slapphet
  7. Svakhet
 • Mulige årsaker? 
  1. Jeg har kjent hjertesykdom
  2. Tilfeller i familien (søsken, foreldre, tanter, onkler) med hjerterytmeforstyrrelser
  3. Har høyt blodtrykk
  4. Mistanke om at jeg har høyt stoffskifte (økt varmefølelse, hyperaktiv)
  5. Plages med angst
  6. Har annen sykdom (angi over)
  7. Bruker medisiner (angi over)

Legeundersøkelsen

 • Legen vil lytte på hjerte og lunger, telle puls, måle blodtrykk, vurdere sirkulasjonen

Andre undersøkelser

 • Det vil bli tatt EKG
 • Noen enkle blodprøver kan være aktuelle

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Dersom legen mistenker rytmeforstyrrelse i hjertet, vil du som regel bli henvist til spesialist. Denne legen vil kunne foreta EKG-registreringer på ulike måter
Forrige side