Informasjon, veiviser

Hjertebank og urolig hjerte

Hjertebank og urolig hjerte skyldes uregelmessig hjerterytme eller at hjertet slår raskere eller langsommere enn normalt - eller at du er ekstra vár på hjerteslagene.

Temaside om Korona

Hva er hjertebank og urolig hjerte?

Hjertets ledningssystem
Hjertets ledningssystem
 • Med hjertebank menes at du er oppmerksom på og kjenner ubehag ved hjertets aktivitet. Det kan skyldes at hjertet
  • slår raskere enn normalt
  • slår langsommere enn normalt
  • slår uregelmessig
  • har ekstraslag
  • eller at du er ekstra vár på hjertet
 • De aller fleste tilfeller av hjertebank er ufarlige, men unntaksvis kan de være uttrykk for livsfarlige rytmeforstyrrelser i hjertet (arytmier), men mange av dem med arytmier registrerer ikke rytmeforstyrrelsen

Forekomst

 • Hjertebank er en vanlig kontaktårsak, og mange søker lege for akutthjelp fordi de er bekymret for at det skal være noe alvorlig
 • Registreringer har vist at hos de aller fleste av oss slår hjertet ekstraslag hver eneste dag, men vi merker dette bare unntakvis

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Ekstraslag
  • Er den hyppigste årsaken og er et ufarlig fenomen
  • Ekstraslag, merkes ofte best når pasienten skal slappe av
  • Er ofte relatert til stresset livssituasjon
 • Angsttilstander eller spenningstilstander
  • Fører til økt adrenalinutskillelse og raskere puls. Ved angst vil man også ofte bli mer oppmerksom på hjertet. Dette øker uroen, og dermed adrenalinutskillelsen, og forsterker hjerteaktiviteten. En plagsom, men helt ufarlig sirkel
 • Forstyrrelser i hjerterytmen
  • Flimmer av forkammeret
   • Atrieflimmer er en ganske hyppig tilstand hos eldre mennesker
  • Unormalt langsom puls (bradykardi)
   • Er normalt hos godt trente personer, men det kan være uttrykk for sykdom hos eldre
  • Unormalt hurtig puls (takykardi)
   • Er hos personer under 50 år som regel en ufarlig tilstand, hos eldre kan det være uttrykk for sykdom som bør behandles
 • Hjertesvikt
  • Særlig hos eldre mennesker. Hjertet må slå raskere for å klare å pumpe blodet ut i kretsløpene

Sjeldnere årsaker

Hva kan du gjøre selv?

 • De vanligste årsakene til hjertebank er angsttilstander eller anspenthet, bruk av stimulerende midler som kaffe eller tobakk, og ufarlige ekstraslag. Prøv å unngå situasjoner eller stoffer som du vet gir deg hjertebank
 • Ekstraslag er vanlig i friske hjerter. Spesielt idrettsaktive vil ofte, for eksempel like etter trening eller konkurranse, kunne merke mange ekstraslag når kroppen fortsatt er full av adrenalin. Ellers merkes ekstraslag best når kroppen er i ro, og aller best når hjertet slår rolig

Når bør du søke lege?

 • Er du usikker på om hjertebanken skyldes sykdom, er det rimelig å konsultere lege
 • Uregelmessig puls, ev. anfall med hurtig puls eller anfall med langsom puls, bør undersøkes av lege
 • Føler du deg syk og dårlig i tillegg til å ha hjertebank, bør du søke lege
 • Hjertebank, uregelmessig puls, som oppstår under fysiske anstrengelser, må vurderes av lege
 • Besvimer du som følge av et urolig hjerte, må lege tilkalles øyeblikkelig (ring 113)

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille:

 • Hvordan arter plagene seg?
  1. Uregelmessig puls
  2. Hjertebank
  3. Skjelving i brystet
  4. Hjertet stoppper
  5. Annet
 • Hvor lenge har du hatt disse plagene?
  • I noen dager
  • Ca. en uke
  • Noen uker
  • Ca. en måned
  • Flere måneder
  • Lengre enn et halvt år
 • Hvor hyppig forekommer plagene?
  • De er der hele tiden !
  • De kommer sporadisk flere ganger om dagen !
  • De kommer sporadisk flere ganger i uken !
  • De kommer sporadisk flere ganger i måneden
  • Sjeldnere enn månedlig
 • Utløses av?
  1. Fysiske anstrengelser !
  2. Angst
  3. Stress
  4. Kaffe
  5. Alkohol
 • Andre symptomer?
  1. Økt tungpusthet i forbindelse med disse episodene !
  2. Brystsmerter i forbindelse med disse episodene !
  3. Svimmelhet i forbindelse med disse episodene !
  4. Har besvimt i forbindelse med disse episodene !
  5. Nattlige anfall med tungpusthet
  6. Slapphet
  7. Svakhet
 • Mulige årsaker? 
  1. Jeg har kjent hjertesykdom
  2. Tilfeller i familien (søsken, foreldre, tanter, onkler) med hjerterytmeforstyrrelser
  3. Har høyt blodtrykk
  4. Mistanke om at jeg har høyt stoffskifte (økt varmefølelse, hyperaktiv)
  5. Plages med angst
  6. Har annen sykdom (angi over)
  7. Bruker medisiner (angi over)

Legeundersøkelsen

 • Legen vil lytte på hjerte og lunger, telle puls, måle blodtrykk, vurdere sirkulasjonen

Andre undersøkelser

 • Det vil bli tatt EKG
 • Noen enkle blodprøver kan være aktuelle

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Dersom legen mistenker rytmeforstyrrelse i hjertet, vil du som regel bli henvist til spesialist. Denne legen vil kunne foreta EKG-registreringer på ulike måter