Informasjon

Hjertebank og urolig hjerte

Normalt legger du ikke merke til at hjertet slår. Hjertebank oppleves som ubehagelig fordi du da blir oppmerksom på din egen hjerteaktivitet, ved for eksempel for høy hvilepuls og ekstraslag.

Hva er hjertebank og urolig hjerte?

Mange søker lege på grunn av hjertebank og frykter at en hjertesykdom kan være årsaken til dette. Hjertebank er imidlertid vanlig og forårsakes sjelden av en alvorlig sykdom.

En studie publisert i 2012 basert på funn fra Tromsøundersøkelsen, viser at hyppig opplevelse av hjertebank sannsynligvis øker risikoen for å få en bestemt type rytmeforstyrrelser (atrieflimmer) senere i livet.

Her finner du en mer utførlig artikkel om dette temaet.

Årsaker til hjertebank og urolig hjerte

Flere tilstander kan forårsake hjertebank:

  • Når du er engstelig eller stresset, frigjøres hormonet adrenalin til blodbanen. Dette gjør at hjertet banker raskere og hardere. Hjertebank følger derfor ofte med angstanfall og stressende situasjoner. Dette er den vanligste årsaken til hjertebank.
  • Ekstraslag. Hjertet kan ta noen ekstraslag uten at det er uttrykk for en hjertesykdom. Slike ekstraslag er gjerne mest merkbare når du skal slappe av etter fysiske eller psykiske belastninger.
  • Rytmeforstyrrelser i hjertet er noen ganger årsaken til hjertebank.
  • Høyt stoffskifte kan gi hjertebank. Når stoffskiftet stiger, må hjertet pumpe mer for å forsyne kroppen med tilstrekkelig oksygen og næring.
  • Hvis du er blodfattig, må kroppen pumpe mer blod for å sikre kroppens forsyning med oksygen, og dette kan gi hjertebank.
  • Alkohol, tobakk, kaffe, narkotika, enkelte blodtrykksmedisiner, digitalis (hjertemedisin) og astmamedisin kan også gi hjertebank.

Sannsynligheten for at det foreligger en hjertesykdom, øker dersom hjertebanken ledsages av brystsmerter, tungpusthet, svimmelhet eller besvimelse.

Hjertebank, diagnostikk

En enkel undersøkelse av blodtrykk og hjerte vil kunne avsløre de fleste hjertesykdommer som kan være aktuelle. Det tas også blodprøver for å kontrollere stoffskifte og blodprosent.

EKG vil kunne avsløre tegn til hjertesykdom eller forstyrrelser i hjerterytmen. Ved sterk mistanke om rytmeforstyrrelser må du en sjelden gang registrere EKG over ett eller flere døgn (Holtermonitorering, 24h EKG) for å fange opp eventuelle rytmeforstyrrelser. EKG blir da registrert på en liten båndopptaker som du bærer på deg.

Hjertebank, behandling

Normalt hjerte sett forfra
Normalt hjerte sett forfra

Behandlingen vil avhenge av hva som forårsaker hjertebanken, og i de fleste tilfellene finner ikke legene noen sykdom i hjertet.

I mange situasjoner vil en bekreftelse på at hjertet er friskt, og en forklaring på årsaken til hjertebanken, være tilstrekkelig til at plagene avtar eller blir borte.

Vil du vite mer?

  • Hjertebank og urolig hjerte - mer utførlig informasjon om dette temaet
  • Hjertebank og urolig hjerte - for helsepersonell
  • Bradyarytmier og hjerteblokk - for helsepersonell