Informasjon, veiviser

Hovne bein

Hovne bein, hva gjør legen?

Sykehistorien

Legen vil kunne spørre om følgende:

 • Forekommer hevelsen bare i den ene foten/leggen, eller i begge?
  • Bare i venstre bein
  • Bare i høyre bein
  • I begge beina
 • Hvor i beinet er hevelsen mest markant?
  1. I foten/ankelområdet
  2. I leggen
  3. I låret
  4. Fra foten og opp til midt på leggen
  5. Fra foten og opp til kneet
  6. Fra foten og opp til over kneet
  7. Bare i legg og lår
 • Ved ensidig hevelse, har du også smerter i leggen?
  • Ja !
  • Nei
 • Hvor lenge har du vært plaget?
  • I noen dager
  • Omtrent en uke
  • Flere uker
  • Omtrent en måned
  • Flere måneder
  • Flere år
 • Hvordan har tilstanden utviklet seg de siste dagene?
  • Økende
  • Avtakende
  • Uendret
 • Andre symptomer?
  1. Tegn til lokal betennelse (varme, rødhet, smerte)
  2. Sykdomsfølelse, slapphet
  3. Tyngdefølelse i det/de hovne beinet/beina
  4. Leddsmerter
  5. Vanskelig å bøye foten ned
  6. Er vedvarende tungpustet
  7. Er blitt akutt kortpustet !
 • Mulige årsaker?
  1. Inaktivitet
  2. Fysisk aktivitet
  3. Skade
  4. Åreknuter
  5. Tidligere hatt blodproppsykdom
  6. Har kjent hjertesykdom
  7. Har kjent nyresykdom
  8. Bruker medisiner (angi over)

Legeundersøkelsen

 • Legen vil foreta en grundig undersøkelse av beina og lyskepartiet
 • Hjerte, lunger og eventuelt blodtrykk vil bli undersøkt hvis legen vurderer at diagnosen kan ha sammenheng med tilstander i disse organer/system

Andre undersøkelser

 • Det kan være aktuelt å ta enkle blodprøver og sjekke urin

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved mistanke om akutt blodpropp i leggen vil du bli henvist til bildediagnostisk undersøkelse på sykehus, eventuelt blir du innlagt
 • Ved kroniske plager kan det bli aktuelt å henvise deg til en spesialist på sirkulasjonsforstyrrelser
 • Ved uforklarlig tilstand vil du bli henvist til spesialist for videre utredning
Forrige side