Informasjon, veiviser

Høyt blodtrykk

Hypertensjon, eller høyt blodtrykk, betyr at trykket i kroppens pulsårer er høyere enn det som defineres som normalt.

Hva er høyt blodtrykk?

  • Høyt blodtrykk regnes ikke som en sykdom i seg selv, men det er en belastende faktor for hjertet og medfører økt risiko på sikt for utvikling av hjerneslag og hjerteinfarkt.
  • Blodtrykket varierer hos alle mennesker fra dag til dag, også i løpet av dagen. Lavest er trykket ved hvile om natten. Det skal lite til av anstrengelser eller aktivitet før blodtrykket stiger. Psykisk stress fører også til blodtrykksstigning. Dette er normale og forbigående stigninger som ikke har noen negative virkninger. På grunn av variasjonene er det svært viktig at blodtrykk blir målt når du som pasient er avslappet, og etter faste prosedyrer. En definerer derfor heller ikke et blodtrykk som for høyt før dette er vist ved gjentatte målinger.
  • Blodtrykk angis med to tall adskilt av en skråstrek. Overtrykket er trykket i blodkarene når hjertet trekker seg sammen (det systoliske trykket). Undertrykket er trykket i pulsåren mellom hjerteslagene (det diastoliske trykket). Et blodtrykk på 150/90 betyr altså at trykket er 150 på det høyeste, og 90 på det laveste.
  • For de aller fleste av oss er et blodtrykk lavere enn 140/90 et normalt blodtrykk. Et trykk mellom 140-159/90-100 betegnes som mildt forhøyet blodtrykk. Om dette skal behandles, avhenger av hvor mange øvrige risikofaktorer du har for å utvikle hjerte- og karsykdom. Blodtrykk høyere enn 160/100 skal i de fleste tilfeller behandles med medisiner.
Animasjon om blodtrykket

Risikoberegning

Denne kalkulatoren brukes til å beregne din totalrisiko for hjerte- og karsykdom og er viktig i de tilfeller hvor det er usikkerhet om blodtrykket skal behandles medikamentelt eller ikke:

Kalkulator for beregning av totalrisiko for hjertekarsykdom.

Hvilke plager medfører høyt blodtrykk?

  • De aller fleste med høyt blodtrykk har ingen symptomer eller plager
  • Ved meget høye trykk, som er sjelden, kan man imidlertid oppleve svimmelhet og hodepine
  • Når man behandler høyt blodtrykk, er det ikke for å lindre plager, men for å senke risikoen for senere utvikling av hjerneslag eller hjertesykdom

Forekomst

  • Forhøyet blodtrykk er svært vanlig, men forekomsten avhenger av hvor grensen settes mellom for høyt og normalt. Denne grensen er det ikke full enighet om
  • I Norge er det vanlig å bruke en tabell hvor grensen for å behandle blodtrykk øker med økende alder og øvrige risikofaktorer, og hvor det også er noe forskjell mellom kjønnene
  • Flere hundretusener behandles med blodtrykksenkende medisiner i Norge
Neste side