Informasjon, veiviser

Høyt blodtrykk, veiviser

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille:

 • Føler du deg frisk?
  • Ja
  • Nei
 • Har du noen av disse symptomene?
  1. Brystsmerter ved anstrengelse
  2. Hodepine
  3. Tungpusthet utover det du anser normalt
 • Har du kjent hjerte- og karsykdom?
  1. Nei
  2. Ja, tidligere påvist høyt blodtrykk
  3. Ja, angina pectoris
  4. Ja, tidligere blokket for trange koronarårer
  5. Ja, tidligere hjerteinfarkt
  6. Ja, tidligere hjerneslag
 • Har du risikofaktorer for å få hjerte- og karsykdom?
  1. Urinsyregikt, podagra
  2. Røyker
  3. Høyt kolesterol
  4. Overvekt
  5. Mosjonerer ikke
  6. Har usunt kosthold
  7. Har mye salt i maten
  8. Høyt alkoholforbruk
  9. Mye stress
 • Er det kjent hjerte- og karsykdom i familien (foreldre, søsken)?
  • Ja
  • Nei
 • Har du noen av disse sykdommene?
  1. Type 2-diabetes
  2. Nyresykdom
 • Opplever du stress/spenning når legen måler blodtrykket?
  • Ja
  • Nei

Legeundersøkelsen

 • Legen/sykepleieren måler blodtrykket ditt
  • Hvis blodtrykket er like ved eller over grensen, vil legen foreta en noe grundigere måling - bl.a. måles blodtrykket 2-3 ganger for å få en så nøyaktig måling som mulig
  • I noen tilfeller utstyrer legen deg med et automatisk blodtrykksapparat som måler blodtrykket ditt flere ganger i løpet av 24 timer - en undersøkelse som er blitt stadig vanligere
  • Andre ganger kan legen anbefale at du måler blodtrykket selv med et apparat som automatisk leser av blodtrykksverdien
 • Ved forhøyet trykk
  • Vil legen foreta en grundig kroppsundersøkelse av hjerte, lunger, puls i bena, eventuelt undersøkelse av øyenbunnen
 • Gir deg råd om livsstilsendringer - jfr. "hva du kan gjøre selv?"
 • Hvis blodtrykket holder seg høyt på tross av dine egne tiltak, vil legen etter ca. 3 til 6 måneder vurdere om du bør begynne med blodtrykkssenkende medisin

Andre undersøkelser

 • Ta noen enkle blodprøver for å kontrollere innholdet i blodet av kalium og natrium (elektrolytter), nyrefunksjonen (kreatinin), blodsukkeret, kolesterol
 • Ta en enkel urinprøve for å utelukke nyresykdom
 • Som regel vil det også bli tatt EKG for å få en pekepinn på om hjertet har tatt skade av det høye blodtrykket

Henvisning til spesialist

 • I de fleste tilfeller vil allmennlegen utrede og behandle pasienter med høyt blodtrykk
 • Unntaksvis når blodtrykket ikke lar seg senke med de vanlige medisinene, vil pasienten henvises til spesialist
Forrige side Neste side