Informasjon, veiviser

Svimmelhet, veiviser

Hva kan årsaken være?

 • Hvis det dreier seg om besvimelse, sjekk heller denne artikkelen

Akutt svimmelhet

 • Oppstår i løpet av sekunder til minutter
 • Kan være uttrykk for alvorlig sykdom
 • Hjerneslag eller "drypp" (TIA)
  • Medfører som regel akutte talevansker, lammelser, skjevt smil. Ved "drypp" er dette forbigående
 • Vestibularisnevritt ("virus på balansenerven")
  • Oppstår gjerne over en time eller to
  • "Alt går rundt", kvalme, brekninger, falltendens
  • Svimmelheten er konstant tilstede, og symptomene forverres ved bevegelse
 • Krystallsyke, benign posisjonell vertigo
  • Anfall med svimmelhet der det går rundt for pasienten
  • Anfallet typisk varer under et halvt minutt, det utløses av raske hodebevegelser eller i spesielle hodestillinger
  • Kan også bli mer langvarig

Vanlige årsaker til lengrevarende svimmelhet

 • Psykiske årsaker
  • Svimmelhet på grunn av psykiske forhold (angst, spenningshodepine) er den aller vanligste årsaken
  • Denne svimmelhetene er ofte kombinert med generell opplevelse av uvelhet og følelse av å ville besvime. Ofte finnes samtidig andre symptomer som slapphet, klump i halsen, ubehag i mage eller bryst
 • Lav blodprosent (anemi)
  • Grunnsykdom som gir blodtap eller redusert produksjon av røde blodceller
  • Symptomene bestemmes av grad og utviklingshastighet av anemi. Mest typisk er slapphet, trøtthet, nedsatt fysisk kapasitet, øresus, tungpust. Samtidig er du bleik og får lett hjertebank
 • Forkalkninger i nakken
  • Opptrer med økende hyppighet med årene
  • Gir seg hyppig utslag i svimmelhet og hodepine
 • Stive nakkemuskler
  • Er ofte et stresstegn
  • Vi binder oss og strammer nakkemusklene. I kjølvannet av dette oppstår symptomer som hodepine, svimmelhet, svie og smerter i nakkemusklene
 • Aldersbetinget svimmelhet
 • Virusinfeksjon i balansenerven
  • Kan oppstå etter virusinfeksjon i øvre luftveier
  • Kommer nokså plutselig med rotatorisk ustøhet (det går rundt), øyne som i rask takt glir ut til siden og inn mot sentrum - igjen og igjen (nystagmus), kvalme og brekninger
  • Symptomene kan være heftige de første dagene, etter hvert reduseres ubehaget
 • Stillingsavhengig svimmelhet (BPPV)
  • Svimmelheten utløses ved spesielle posisjoner eller bevegelser av hodet
  • Skyldes en forstyrrelse i balanseorganet i det indre øret
  • Rotasjonssvimmelhet av et halvt til to minutters varighet der symptomene er tydeligst i det du legger deg eller står opp
 • Ménières sykdom
  • Anfall med svimmelhet der det går rundt for deg, hørselstap og øresus, kvalme og brekninger, du må som regel legge deg, anfallene varer gjerne en til to timer
  • Debuterer i 30-50 års alderen, i starten bare på den ene siden (90 prosent), senere får 30-60 prosent tosidige plager
  • Over tid utvikles en nærmest konstant, lavfrekvent, bølgebrusliknende øresus og hørselstap
 • Uregelmessig hjerterytme
 • Andre kroniske sykdommer

Sjeldnere årsaker

 • Klaffesykdom
 • Akustikusnevrinom
  • Er en godartet svulst på balansenerven, oppstår hos en av 100.000 per år
  • Ensidig, økende hørselstap, typisk i diskanten
  • Andre symptomer er lite distinkte, svimmelhet og øresus er som regel lite fremtredende
 • Multippel sklerose
  • Forekommer vanligvis hos en 20-40 år gammel person
  • Startsymptomer kan være akutt svimmelhet, dobbeltsyn, ensidig synssvekkelse, klossethet, forstyrrelser i følesansen og kraftig vannlatingstrang
 • Hjernesvulst
  • Tidlige symptomer kan være epileptiske anfall, langsomt utviklende lammelser, talevansker - hodepine er sjelden et tidlig symptom
  • Typiske andre symptomer kan være kvalme, oppkast, svimmelhet, lammelser i ansiktsmuskulatur
Forrige side Neste side