Informasjon, veiviser

Svimmelhet, veiviser

Når bør du søke lege?

  • Anfall med akutt innsettende og svært sjenerende svimmelhet bør vurderes raskt av lege
  • Vedvarende svimmelhet bør føre deg til lege
Forrige side Neste side