Informasjon, veiviser

Svimmelhet, veiviser

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål som legen kan stille deg:

 • Ledsagende symptomer?
  1. Besvimer !
  2. Mistet kraft i en arm eller bein !
  3. Vansker med å snakke !
  4. Smilet er blitt skjevt !
  5. Hodeskade de siste ukene !
 • Grad av svimmelhet?
  • Mild
  • Moderat
  • Betydelig
 • Har du hatt dette tidligere?
  • Ja, én gang
  • Ja, flere ganger
  • Nei
 • Er svimmelheten økende?
  • Økende
  • Avtakende
  • Uendret
  • Den kommer og går
 • Hvor konstant er svimmelheten?
  • Vedvarende, konstant
  • Kommer og går
  • Svingende
  • Kommer som anfall
 • Hvordan arter svimmelheten seg?
  1. Rotasjonsfølelse
  2. Ustøhetsfølelse, som å stå på et båtdekk
  3. Følelse av å ville besvime
  4. Falltendens
 • Hvor raskt oppstod svimmelheten?
  • Gradvis, over flere dager
  • Gradvis, over timer til få dager
  • Plutselig, i løpet av sekunder
 • Hvor lenge har du vært svimmel?
  • Varighet under ett døgn
  • Varighet noen dager
  • Varighet uker eller måneder
 • Hvor lenge varer et svimmelhetsanfall?
  • Ingen anfall
  • Varighet anfall, sekunder til minutter
  • Varighet anfall, minutter til timer
  • Varighet anfall, dager
 • Utløsende faktorer?
  1. Ingen utløsende faktor
  2. Utløses ved posisjonsendring av hodet
  3. Utløses av angst eller stress
  4. Av å reise/sette meg opp
  5. Anfall utløses ved hoste, nysing, tunge løft eller høye lyder
 • Har du andre symptomer i forbindelse med svimmelheten?
  1. Kvalme, oppkast
  2. Hodepine
  3. Forvirring
  4. Ufrivillige øyebevegelser
  5. Dobbeltsyn
  6. Nedsatt hørsel begge ører
  7. Nedsatt hørsel ett øre
  8. Øresus, ringelyd i øret
  9. Tørr munn
  10. Tørste
  11. Slapphet, tungpusthet
  12. Smerte i nakken
  13. Snubler
  14. Hjertebank

Legeundersøkelsen

 • Legen vil i de fleste tilfeller foreta en generell kroppsundersøkelse med særlig vekt på blodtrykk, puls, hjerte, nervesystem
 • Ved mistanke om stillingsbetinget svimmelhet vil legen kunne utføre en egen undersøkelse for det (Dix-Halpikes undersøkelse)

Andre undersøkelser

 • Det vil være aktuelt å ta en del enkle blodprøver
 • Får legen mistanke om bestemte sykdommer, kan det være aktuelt med ulike former for bildediagnostikk (røntgen, CT etc.)

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved uklar diagnose eller ved behov for mer avansert diagnostikk vil legen henvise deg til spesialist
Forrige side