Informasjon, veiviser

Svimmelhet, veiviser

Svimmelhet er en samlebetegnelse for symptomer som rotasjonsfølelse i eller utenfor hodet eller gyngefølelse.

Hva er svimmelhet?

 • Svimmelhet er en samlebetegnelse for symptomer som rotasjonsfølelse i eller utenfor hodet eller gyngefølelse
 • Det skilles mellom akutt svimmelhet og lengrevarende svimmelhet
  • Akutt svimmelhet kan skyldes hjerneslag, forbigående hemmet blodsirkulasjon i hjernen (TIA) eller akutt hendelse i balanseorganet
 • Ofte er det vanskelig å skille mellom svimmelhet og ustøhet ved gange av annen årsak. Svimmelhet brukes også av noen som beskrivelse av svakhet, slapphet eller ørhet
 • I denne sammenhengen er svimmelhet betegnelse på opplevelsen av at omgivelsene eller du selv roterer, eller at underlaget gynger eller beveger seg
 • Denne betydningen av svimmelhet kalles også vertigo

Balanseorganer og balansenerven i indre øret

Nakkervirvler med blodåre

Forekomst

 • Akutt oppstått svimmelhet kan være uttrykk for alvorlig sykdom som hjerneslag
 • Svimmelhet er et vanlig symptom og blir hyppigere med økende alder
 • I aldersgruppen over 65 år opplever nesten en tredjedel av alle mennesker episoder med svimmelhet
 • Kortvarige anfall eller perioder med svimmelhet kan være til å leve med. Men kraftige anfall kan være både farlig invalidiserende, og vedvarende svimmelhet er svært plagsomt
 • I en vanlig allmennpraksis er svimmelhet hovedårsaken til kontakt i cirka én prosent av konsultasjonene, men i tillegg forekommer det ofte som en tilleggsplage til andre symptomer
 • Svimmelhet hos unge personer er oftest utløst av angst og uro, eller det kan være en følge av virusinfeksjon i det indre øret
 • Svimmelhet hos eldre skyldes oftere forstyrret blodtilførsel til hjernen, eventuelt kombinert med andre aldersmessige forandringer

Hva kan årsaken være?

 • Hvis det dreier seg om besvimelse, sjekk heller denne artikkelen

Akutt svimmelhet

 • Oppstår i løpet av sekunder til minutter
 • Kan være uttrykk for alvorlig sykdom
 • Hjerneslag eller "drypp" (TIA)
  • Medfører som regel akutte talevansker, lammelser, skjevt smil. Ved "drypp" er dette forbigående
 • Vestibularisnevritt ("virus på balansenerven")
  • Oppstår gjerne over en time eller to
  • "Alt går rundt", kvalme, brekninger, falltendens
  • Svimmelheten er konstant tilstede, og symptomene forverres ved bevegelse
 • Krystallsyke, benign posisjonell vertigo
  • Anfall med svimmelhet der det går rundt for pasienten
  • Anfallet typisk varer under et halvt minutt, det utløses av raske hodebevegelser eller i spesielle hodestillinger
  • Kan også bli mer langvarig

Vanlige årsaker til lengrevarende svimmelhet

 • Psykiske årsaker
  • Svimmelhet på grunn av psykiske forhold (angst, spenningshodepine) er den aller vanligste årsaken
  • Denne svimmelhetene er ofte kombinert med generell opplevelse av uvelhet og følelse av å ville besvime. Ofte finnes samtidig andre symptomer som slapphet, klump i halsen, ubehag i mage eller bryst
 • Lav blodprosent (anemi)
  • Grunnsykdom som gir blodtap eller redusert produksjon av røde blodceller
  • Symptomene bestemmes av grad og utviklingshastighet av anemi. Mest typisk er slapphet, trøtthet, nedsatt fysisk kapasitet, øresus, tungpust. Samtidig er du bleik og får lett hjertebank
 • Forkalkninger i nakken
  • Opptrer med økende hyppighet med årene
  • Gir seg hyppig utslag i svimmelhet og hodepine
 • Stive nakkemuskler
  • Er ofte et stresstegn
  • Vi binder oss og strammer nakkemusklene. I kjølvannet av dette oppstår symptomer som hodepine, svimmelhet, svie og smerter i nakkemusklene
 • Aldersbetinget svimmelhet
 • Virusinfeksjon i balansenerven
  • Kan oppstå etter virusinfeksjon i øvre luftveier
  • Kommer nokså plutselig med rotatorisk ustøhet (det går rundt), øyne som i rask takt glir ut til siden og inn mot sentrum - igjen og igjen (nystagmus), kvalme og brekninger
  • Symptomene kan være heftige de første dagene, etter hvert reduseres ubehaget
 • Stillingsavhengig svimmelhet (BPPV)
  • Svimmelheten utløses ved spesielle posisjoner eller bevegelser av hodet
  • Skyldes en forstyrrelse i balanseorganet i det indre øret
  • Rotasjonssvimmelhet av et halvt til to minutters varighet der symptomene er tydeligst i det du legger deg eller står opp
 • Ménières sykdom
  • Anfall med svimmelhet der det går rundt for deg, hørselstap og øresus, kvalme og brekninger, du må som regel legge deg, anfallene varer gjerne en til to timer
  • Debuterer i 30-50 års alderen, i starten bare på den ene siden (90 prosent), senere får 30-60 prosent tosidige plager
  • Over tid utvikles en nærmest konstant, lavfrekvent, bølgebrusliknende øresus og hørselstap
 • Uregelmessig hjerterytme
 • Andre kroniske sykdommer

Sjeldnere årsaker

 • Klaffesykdom
 • Akustikusnevrinom
  • Er en godartet svulst på balansenerven, oppstår hos en av 100.000 per år
  • Ensidig, økende hørselstap, typisk i diskanten
  • Andre symptomer er lite distinkte, svimmelhet og øresus er som regel lite fremtredende
 • Multippel sklerose
  • Forekommer vanligvis hos en 20-40 år gammel person
  • Startsymptomer kan være akutt svimmelhet, dobbeltsyn, ensidig synssvekkelse, klossethet, forstyrrelser i følesansen og kraftig vannlatingstrang
 • Hjernesvulst
  • Tidlige symptomer kan være epileptiske anfall, langsomt utviklende lammelser, talevansker - hodepine er sjelden et tidlig symptom
  • Typiske andre symptomer kan være kvalme, oppkast, svimmelhet, lammelser i ansiktsmuskulatur

Når bør du søke lege?

 • Anfall med akutt innsettende og svært sjenerende svimmelhet bør vurderes raskt av lege
 • Vedvarende svimmelhet bør føre deg til lege

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål som legen kan stille deg:

 • Ledsagende symptomer?
  1. Besvimer !
  2. Mistet kraft i en arm eller bein !
  3. Vansker med å snakke !
  4. Smilet er blitt skjevt !
  5. Hodeskade de siste ukene !
 • Grad av svimmelhet?
  • Mild
  • Moderat
  • Betydelig
 • Har du hatt dette tidligere?
  • Ja, én gang
  • Ja, flere ganger
  • Nei
 • Er svimmelheten økende?
  • Økende
  • Avtakende
  • Uendret
  • Den kommer og går
 • Hvor konstant er svimmelheten?
  • Vedvarende, konstant
  • Kommer og går
  • Svingende
  • Kommer som anfall
 • Hvordan arter svimmelheten seg?
  1. Rotasjonsfølelse
  2. Ustøhetsfølelse, som å stå på et båtdekk
  3. Følelse av å ville besvime
  4. Falltendens
 • Hvor raskt oppstod svimmelheten?
  • Gradvis, over flere dager
  • Gradvis, over timer til få dager
  • Plutselig, i løpet av sekunder
 • Hvor lenge har du vært svimmel?
  • Varighet under ett døgn
  • Varighet noen dager
  • Varighet uker eller måneder
 • Hvor lenge varer et svimmelhetsanfall?
  • Ingen anfall
  • Varighet anfall, sekunder til minutter
  • Varighet anfall, minutter til timer
  • Varighet anfall, dager
 • Utløsende faktorer?
  1. Ingen utløsende faktor
  2. Utløses ved posisjonsendring av hodet
  3. Utløses av angst eller stress
  4. Av å reise/sette meg opp
  5. Anfall utløses ved hoste, nysing, tunge løft eller høye lyder
 • Har du andre symptomer i forbindelse med svimmelheten?
  1. Kvalme, oppkast
  2. Hodepine
  3. Forvirring
  4. Ufrivillige øyebevegelser
  5. Dobbeltsyn
  6. Nedsatt hørsel begge ører
  7. Nedsatt hørsel ett øre
  8. Øresus, ringelyd i øret
  9. Tørr munn
  10. Tørste
  11. Slapphet, tungpusthet
  12. Smerte i nakken
  13. Snubler
  14. Hjertebank

Legeundersøkelsen

 • Legen vil i de fleste tilfeller foreta en generell kroppsundersøkelse med særlig vekt på blodtrykk, puls, hjerte, nervesystem
 • Ved mistanke om stillingsbetinget svimmelhet vil legen kunne utføre en egen undersøkelse for det (Dix-Halpikes undersøkelse)

Andre undersøkelser

 • Det vil være aktuelt å ta en del enkle blodprøver
 • Får legen mistanke om bestemte sykdommer, kan det være aktuelt med ulike former for bildediagnostikk (røntgen, CT etc.)

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved uklar diagnose eller ved behov for mer avansert diagnostikk vil legen henvise deg til spesialist