Informasjon, veiviser

Tung pust hos voksne, veiviser

Temaside om Korona

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Astma
  • Opptrer hyppigst blant barn og ungdom, og arter seg som anfall med pustevansker og tung pust, piping i brystet, eventuelt plagsom og langvarig hoste
  • Tilstanden kan utløses av allergi, uspesifikk irritasjon og infeksjoner i luftveiene, samt anstrengelser og psykiske forhold
 • Akutt bronkitt
  • Er nesten alltid forårsaket av virusinfeksjon, og kan opptre i forløpet av en uskyldig forkjølelse
  • Er karakterisert ved intens hoste som varer mer enn en uke. Typisk er hosten først tørr og irritativ, senere med mer sliming og oppspytt. Som regel det oppstår sårhetsfornemmelse i hals og bryst
  • Det er vanligvis bare beskjeden feber, relativt god allmenntilstand, og tyngre pust enn normalt merkes bare ved anstrengelse
 • Lungebetennelse
  • Dette er en betennelse i luftblærene i lungene, i det området hvor oksygenet overføres fra luft til de røde blodlegemene. Hos voksne er lungebetennelser hyppigst forårsaket av bakterier
  • Tilstanden er preget av hoste, feber, oftest grønnt/gult oppspytt, og svekket allmenntilstand - du føler deg syk
  • Infeksjonen fører til nedsatt opptak av oksygen, og kan, avhengig av lungebetennelsens utbredelse, føre til alt fra lett tungpust til svært uttalt tungpust. De kraftigste tilfellene krever behandling i sykehus
 • Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)
  • Opptrer med økende forekomst frem mot 70 års alder blant tidligere eller nåværende røkere, eventuelt personer som har vært utsatt for langvarig luftforurensning
  • En tilstand som medfører kronisk hoste og etter hvert økende pustevansker. KOLS-pasienter er ekstra utsatt for å få episoder med bronkitt eller lungebetennelser, og i slike perioder betydelig økt tungpust
 • Hjertesvikt, akutt eller kronisk
  • Forekommer hos pasienter som har kjent hjertesykdom og svekket pumpefunksjon av hjertet. Graden av tungpust varierer med graden av hjerteskade
  • Tilstanden krever nøye medikamentell behandling, og kan noen ganger forverres brått med væskeanamling i lungene og betydelige pustevansker
  • Plagene varierer fra tung pust bare ved anstrengelser til tung pust også i hvile. Noen opplever tung pust når du ligger flatt. Hovne bein er vanlig
 • Blodpropp i lunge (lungeemboli)
  • Tilstanden oppstår helst etter en operasjon, ved langvarig sengeleie, hos røykere, eller i forbindelse med fødsel. Risiko er også litt økt hos p-pille-brukere. Ofte finnes samtidig blodpropp i et av bena
  • Symptomenes alvorlighetsgrad avhenger av størrelsen på blodproppen - fra moderat tungpusthet, hoste og forbigående brystsmerter til plutselig innsettende kraftige brystsmerter, uttalt tungpusthet, blodig oppspytt, blåfargede lepper og sjokkutvikling
 • Sammenfall av lunge (pneumothorax)
  • Kan oppstå etter skade eller noen ganger uten foranledning, hyppigst hos unge, slanke menn
  • Tilstanden oppstår akutt, som å slå av en bryter, og gir stikkende, pusteavhengig brystsmerte og tungpusthet
 • Uregelmessig hjerterytme
  • Tilstanden kan skyldes en rekke underliggende sykdommer, hyppigst flimmer av forkammer (atrieflimmer)
  • I noen tilfeller kan tilstanden føre til tung pust, brystsmerter, svimmelhet. Noen er plaget i hvile, mens andre kun plages ved fysisk anstrengelse
 • Lav blodprosent (anemi)
  • Kan skyldes blodtap, nedsatt produksjon eller økt forbruk av røde blodlegemer
  • Symptomer og funn varierer med grad av blodmangel og hvor raskt blodmangelen har utviklet seg
  • Lav blodprosent kan gi symptomer som slapphet, trøtthet, nedsatt fysisk kapasitet, øresus, hjertebank, bleikhet - og tung pust
 • Hyperventilasjon, angstnevrose
  • Forekommer hyppig ved psykiske belastninger, uro, engstelse
  • Det oppleves som oksygenmangel og fører til at man gradvis øker pustedybden og puste-hastigheten og ofte "hiver etter" luft. En slik overpusting medfører forandringer i blodet som forsterker følelsen av åndenød
  • Slike anfall kan også utløses helt akutt, og fører ofte til forsterket angst og en rekke kroppslige plager som tørrhet i munn, prikking og nummenhet i fingre, hender, ben og på leppene, og det kan føre til kortvarige rykninger og besvimelse
  • Anfallene er helt ufarlige, men svært skremmende

Sjeldnere årsaker

 • Lungehinnebetennelse (pleuritt)
  • Akutt betennelse i lungehinnen, er oftest en komplikasjon til en lungebetennelse
  • Gir avgrenset, skarp og sporadisk smerte som forverres ved hoste, nysing, innpusting
 • Alfa-1-antitrypsinmangel
  • Alfa-1-antitrypsin er et protein som er nødvendig for å beholde normal struktur i de små lungeblærene (alveolene). Mangel på dette enzymet øker risikoen for å utvikle lungeemfysem
  • Emfysem er en form for KOLS. Selv små anstrengelser kan utløse tungpusthet, og med tiden kan man bli plaget med tung pust også ved hvile. Oksygentransporten fra lunger til blod blir svekket, og dette fører til tung pust
  • Symptomene kan komme allerede i 30-40-årsalderen, mens ”vanlig” KOLS gjerne kommer noe senere i livet
 • Lungekreft
  • Forekommer først og fremst hos personer som har røkt i lang tid
  • Tidlige symptomer kan være vedvarende hoste, tung pust, brystsmerter, blodig oppspytt, nedsatt matlyst og vekttap
 • Sarkoidose
  • Er en kronisk betennelsessykdom som særlig rammer lungene. Sykdommen debuterer gjerne i 30-40 års alder
  • Kan presentere seg med slapphet, feber, uforklarlig langvarig hoste, tung pust - i noen tilfeller er symptomene svært beskjedne
  • Kan også angripe andre organer som hud, øyne, perifere nerver, lever, nyre eller hjerte
 • Pneumokoniose
  • En kronisk lungesykdom som skyldes inhalasjon av kullstøv, uorganiske stoffer som for eksempel steinstøv
  • Tilstanden er vanligvis uten symptomer inntil det oppstår så utbredte lungeskader at det gir nedsatt lungefunksjon med hoste og tung pust
 • Nedsatt bevegelighet i brystkassen
  • På grunn av svekket muskulatur, eventuelt stivhet eller feilstillinger i midtre deler av ryggen
  • Myastenia gravis eller andre nevrologiske sykdommer kan føre til svekkelse av musklene som brukes ved pusting
  • Bekhterevs sykdom fører i noen tilfeller til full avstivning av ryggsøyle og ribben, og dermed svekket pustefunksjon
  • Skader eller feilstillinger i ryggsøylen eller brystkassen
Forrige side Neste side