Informasjon, veiviser

Tung pust hos voksne, veiviser

Temaside om Korona

Når bør du kontakte lege?

  • Raskt oppståtte pustevansker må undersøkes av lege snarest
  • Økende pustevansker over tid bør også undersøkes av lege
  • Dersom du har kjent astma eller KOLS, er det vanlig å legge en plan sammen med legen din om hva du selv kan gjøre, og når du bør kontakte lege ved økende tungpust
Forrige side Neste side