Informasjon, veiviser

Tung pust hos voksne, veiviser

Temaside om Korona

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille:

 • Har du kjent lunge- eller hjertesykdom?
  1. KOLS
  2. Astma
  3. Hjertesvikt
  4. Støvlunge
  5. Annen
 • Hvor uttalte er pustevanskene?
  • Pustevansker ved kraftig anstrengelser
  • Pustevansker ved lette anstrengelse
  • Pustevansker i hvile
 • Hvor raskt kom pustevanskene?
  • Plutselig, i løpet av sekunder til minutter !
  • Gradvis, over timer til få dager
  • Gradvis, over flere dager
 • Varighet?
  • Under et døgn
  • Noen dager
  • Cirka en uke
  • Uker eller måneder
 • Vedvarende eller anfall?
  • Vedvarende, konstant
  • Kommer og går
  • Kommer som anfall
 • Tidligere episoder med tungpust/kortpust?
  • En gang
  • Flere ganger
  • Mange ganger
  • Nei
 • Om pustevanskene?
  1. Tungt å puste inn
  2. Tungt å puste ut
  3. Ingen forskjell på innpust eller utpust
  4. Ekstra pustevansker om natten eller ved sengeleie !
  5. Mer enn normale pustevansker ved anstrengelse
 • Hoste og slim?
  1. Tørrhoste
  2. Løs hoste - mye slim
  3. Gulgrønt slim
  4. Blodig slim
  5. Blankt slim
 • Ledsagende symptomer?
  1. Feber
  2. Sykdomsfølelse, nedsatt allmenntilstand
  3. Nedsatt matlyst
  4. Vekttap mer enn tre kg siste måned
  5. Brystsmerter konstant !
  6. Brystsmerter ved anstrengelser !
  7. Brystsmerter ved dyp innpust
  8. Hjertebank, rask puls
  9. Besvimelser
  10. Smerter/hoven i en legg/lår de siste dagene
  11. Utslett
  12. Leddsmerter
 • Røyker du?
  • Ja, mer enn 20 sigaretter daglig
  • Ja, cirka 10 sigaretter daglig
  • Ja, noen få sigaretter daglig
  • Nei, men røykte tidligere
  • Nei, har aldri røkt
 • Har du eller har du hatt et yrke som utsetter deg for støv og gasser?
  • Ja, jeg utsettes daglig for støv og gass
  • Ja, jeg utsettes for støv og gass sporadisk
  • Ja, jeg har tidligere vært utsatt for støv og gass
  • Nei, jeg har aldri vært spesielt utsatt for det
 • Er det utløsende faktorer?
  1. På jobben
  2. I hjemmet
  3. På skolen
  4. I fritiden
  5. Om sommeren
  6. På høsten
  7. Om vinteren
  8. Om våren
  9. Visse typer mat?
  10. Angst
 • Andre i familien med lungesykdommer?
  • Ja
  • Nei
 • Andre i familien med allergi?
  • Både jeg og andre i familien
  • Bare jeg
  • Andre i familien
  • Nei
 • Hva tror du selv er årsaken til pustevanskene?
  1. Jeg vet ikke
  2. Astma
  3. KOLS
  4. Annen kronisk lungesykdom
  5. Hjertesykdom
  6. Blodmangel
  7. Overvekt
  8. Dårlig form
  9. Angst

Legeundersøkelsen

 • Legen vil gjøre en fullstendig undersøkelse som omfatter undersøkelse av hjerte, lunger, sirkulasjonen og blodtrykk, og sjekke for hovne bein

Andre undersøkelser

 • Det vil ofte være aktuelt å kontrollere ulike blodprøver som blodprosent og blodsenkning
 • Det kan være aktuelt med lungefunksjonsmålinger (spirometri)
 • EKG kan hjelpe til å avklare om det foreligger hjertesykdom
 • Røntgen av lungene er aktuelt dersom årsaken til tungpusten ikke er sikker

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved akutt anfall med pustevansker er sykehusinnleggelse ofte nødvendig. Det er graden av pustebesvær og den generelle allmenntilstanden som avgjør om innleggelse i sykehus er nødvendig, eller om det er forsvarlig å behandle dette hjemme
 • Du vil bli henvist til spesialist ved uavklart diagnose, dersom behandlingen du får hjelper dårlig, eller dersom tilstanden krever mer omfattende undersøkelser eller behandlinger
Forrige side