Informasjon, veiviser

For høy kalsium, veiviser

Kalsium er et grunnstoff som finnes i kroppen, og som er viktig som byggestein i skjelettet og for normal cellefunksjon. Vanlige årsaker til for høy kalsium kan være for høy aktivitet i biskjoldkjertlene, kreftsykdom og analysefeil.

Hva er høyt kalsium?

Om kalsium

 • Kalsium er et grunnstoff som finnes i kroppen, totalt er det ca 1-1,4 kg kalsium i kroppen hos en gjennomsnittlig voksen person. 99 prosent av dette finnes som kalsiumsalter i skjelettet
 • Kalsium finnes også i blod, og mengden i blodet gjenspeiler den totale kalsiummengden i kroppen
 • Kalsium er viktig som byggesten i skjelettet. Men det er også av stor betydning for normal funksjon av en rekke celletyper i kroppen, blant annet nerveceller og muskelceller
 • Kalsiumomsetningen i kroppen styres fra biskjoldkjertlene (paratyreoidea)
 • Hyperkalsemi forekommer oftere hos kvinner enn menn, og det er vanligst etter 60 års alder, men det forekommer hos begge kjønn i alle aldersgrupper
 • Vanligvis regner en at symptomer melder seg først dersom verdiene er over 2,80 mmol/L

Skjoldkjertelen (tyreoidea)

Biskjoldkjertlene (paratyreoidea)

Definisjon

 • For høyt kalsium (hyperkalsemi) betyr at det er for høye verdier av kalsium i blodet. Normale verdier av total-kalsium i blodplasma (væsken blodcellene flyter i) er 2,15-2,51 mmol/L for voksne, 2,1-2,6 mmol/L for ungdom og 2,24-2,6 for barn i alderen 5-12 år. Hyperkalsemi betyr verdier over den øvre normalverdien (eller fritt kalsium i blodplasma over 1,28 mmol/L).

Hvilke plager gir forhøyet kalsium?

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Analysefeil
  • Forekommer nokså ofte. Det er derfor nødvendig med mer enn én prøve for å stadfeste tilstanden
 • Forhøyet aktivitet i biskjoldkjertlene (hyperparatyreoidisme)
  • Utgjør ca 90% av alle tilfellene med hyperkalsemi som finnes i allmennpraksis
  • Tilstanden gir ofte lite symptomer, men har den vart lenge, kan det foreligge tegn på skjelettsykdom, nyrestein, høyt blodtrykk, betennelse i bukspyttkjertelen
 • Kreftsykdommer
  • Pasienten vil som regel alltid ha andre samtidige tegn til alvorlig sykdom som vekttap, slapphet, lav blodprosent
  • Hyperkalsemi forekommer hos 10-20% av pasienter med malign sykdom, men opptrer gjerne sent i forløpet
  • De vanligste kreftsykdommene som kan gi høyt kalsium, er spredning fra brystkreft, lungekreft, myelomatose, lymfom
 • Immobilisering
  • Medfører nedbygging av skjelettet, frigjøring av kalsium og dermed hyperkalsemi

Sjeldnere årsaker

 • Forhøyet stoffskifte (hypertyreose)
  • Lett hyperkalsemi forekommer hos 10-20% av pasienter med hypertyreose
 • Familiær hyperkalsemi
  • Arvelig forhøyet kalsium forekommer, men er sjelden
  • Tilstanden har ingen spesifikke symptomer eller tegn
 • Sarkoidose
  • Sykdom som kan angripe hele kroppen, men særlig lungene (90%)
  • Debuterer gjerne i 30-40 års alder
  • Kan presentere seg med slapphet, feber, uforklarlig langvarig hoste, tungpusthet - eller tilstanden blir tilfeldig oppdaget
 • Det finnes også andre og svært sjeldne årsaker

Når bør du søke lege?

 • Påvisning av høyt kalsium er ofte et funn som blir gjort i utredningen av annen alvorlig sykdom
 • Legen eller sykehuset vil treffe de nødvendige tiltak vedrørende videre utredning og behandling

Hva gjør legen?

Sykehistorien

 • Tilstanden er vanligvis uten symptomer og påvises som oftest tilfeldig ved blodprøvetaking
 • Graden av symptomer avhenger av kalsiumnivået

Spørsmål legen vil kunne stille deg:

 • Har du merket noen symptomer/ubehag?
  • Ja
  • Nei
 • Har du noen av disse symptomene (som kan være forbundet med høyt kalsium)?
  1. Jeg har ingen av disse symptomene
  2. Dårlig matlyst
  3. Kvalme
  4. Brekninger
  5. Forstoppelse
  6. Magesmerter
  7. Nyresteinsmerter
  8. Skjelettsmerter
  9. Muskelsvakhet
  10. Beinsmerter
  11. Betydelig tørste og vannlating (over 5 liter i døgnet)
  12. Tretthet, slapphet
  13. Depresjon
  14. Konsentrasjonsvansker, forvirring, nedsatt bevissthet, koma
  15. Demens
 • Hvordan er kalkinntaket ditt?
  • Drikker minst et glass melk om dagen
  • Tar kalktabletter regelmessig

Legeundersøkelsen

 • Legen vil se etter tegn på underliggende sykdom og vil vanligvis foreta en generell undersøkelse

Andre undersøkelser

 • Nye blodprøver både for å kontrollere at kalsium er for høyt også i en ny prøve, samt andre prøver for å lete etter underliggende årsak
 • Andre undersøkelser som kan være aktuelle, er røntgen, ultralyd, eventuelt scintigrafi