Informasjon, veiviser

For lavt kalsium, veiviser

For lavt kalsium forekommer sjelden og gir få symptomer. Vanlige årsaker kan være vitamin D-mangel, underernæring, hypoparatyreoidisme, nyresvikt, betennelse i bukspyttkjertelen, medikamenter, alkoholmisbruk og annen alvorlig sykdom.

Hva er lavt kalsium?

Om kalsium

 • Kalsium er et grunnstoff som finnes i kroppen, totalt er det ca 1-1,4 kg kalsium i kroppen hos en gjennomsnittlig voksen person. 99 prosent av dette finnes som kalsiumsalter i skjelettet
 • Kalsium finnes også i blod, og mengden i blodet gjenspeiler den totale kalsiummengden i kroppen
 • Kalsium er viktig som byggesten i skjelettet. Men det er også av stor betydning for normal funksjon av en rekke celletyper i kroppen, blant annet nerveceller og muskelceller

Skjoldkjertelen (tyreoidea)

Biskjoldkjertlene (paratyreoidea)

Definisjon

 • For lavt kalsium (hypokalsemi) betyr at det er for lave verdier av kalsium i blodet.
 • Normale verdier av total-kalsium i blodplasma (væsken blodcellene flyter i) er 2,15-2,51 mmol/L for voksne, 2,1-2,6 mmol/L for ungdom og 2,24-2,6 for barn i alderen 5-12 år.
 • Hypokalsemi betyr verdier under den nedre normalverdien (eller fritt kalsium i blodplasma under 1,14 mmol/L).

Forekomst

 • For lave verdier av kalsium forekommer sjelden og er først og fremst et problem knyttet til hospitaliserte pasienter

Hvilke symptomer kan lavt kalsium medføre?

 • Tilstanden gir få symptomer
 • Vanligst er kramper, fra lette kramper til alvorlige kramper
 • Hjerterytmen kan også forstyrres

Hva kan årsaken være?

 • Hypoparatyreoidisme
  • For lav aktivitet i biskjoldkjertlene
  • Kan være medfødt (svært sjelden) eller ervervet, som følge av halskirurgi eller strålebehandling på halsen
  • Akutt tilstand kan gi muskelkramper og irritabilitet, mens kroniske tilstander kan gi slapphet, personlighetsforandringer, angst
 • Vitamin D mangel
  • Mangel på vitamin D kan føre til hypokalsemi
  • Årsaker til vitamin D-mangel er redusert inntak, manglende eksponering for sollys direkte på huden, sykdom i lever og galleveier, tarmsykdom
 • Underernæring
  • Vil kunne føre til for lavt opptak av både kalsium og vitamin D
  • Det foreligger andre symptomer på mangeltilstander og dårlig ernæring, avhengig av årsak til eller grad av manglende opptak av næring fra fordøyelseskanalen
 • Kronisk nyresvikt
  • Lavt kalsium er et av mange tegn på kronisk nyresvikt
  • Tilstanden utvikler seg over tid og sykdomsbildet er preget av tretthet, kvalme, eventuelt vekttap, kløe
 • Akutt betennelse i bukspyttkjertelen
  • De viktigste årsakene er alkoholmisbruk eller gallestein
  • Smerter midt i magen, stråler bak i ryggen ev. opp i venstre skulder, pasienten foretrekker ofte å sitte foroverbøyd
  • Akutt og dramatisk tilstand der lavt kalsium er ett av mange unormale funn
 • Medikamentutløst
  • Ulike medikamenter kan gi nedsatt kalsium, f.eks. epilepsimedisiner (fenytoin, fenemal), cellegift (cisplatin, 5-fluorouracil)
 • Kronisk alkoholmisbruk
 • Annen alvorlig sykdom
  • Ulike kreftsykdommer, akuttmedisinske tilstander
  • Den lave kalsiumverdien er ofte av underordnet betydning ved disse tilstandene

Når bør du søke lege?

 • Påvisning av lavt kalsium er ofte et funn som blir gjort i utredningen av annen alvorlig sykdom
 • Legen eller sykehuset vil treffe de nødvendige tiltak vedrørende videre utredning og behandling

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Ved akutt oppstått lavt kalsium kan legen spørre om du har merket:
  1. Prikking og nummenhet i hendene eventuelt rundt munnen?
  2. Kramper i muskulaturen?
  3. Rastløshet, uro
  4. Depresjon
 • Ved langsom utvikling av lavt kalsium kan legen spørre om du har merket:
  1. Tretthet
  2. Muskelkramper
  3. Muskelsmerter
  4. Irritabilitet, depresjon, sinnsforvirring
 • Mulige underliggende årsaker?
  1. Tidligere operert på halsen
  2. Strålebehandling eller radiojodbehandling mot skjoldkjertelen
  3. Bruker vanndrivende medisin
  4. Bruker middel mot epilepsi
  5. Faste medisiner (angi over)
  6. Høyt alkoholforbruk
  7. Andre i familien med lavt kalsium
 • Har du annen sykdom?
  1. Nyresvikt?
  2. Sykdom som kan føre til nedsatt opptak av næring - diaré? Andre mageplager?
  3. Akutt betennelse i bukspyttkjertelen?
  4. Ondartet sykdom - vekttap?
  5. Annen hormonsykdom?

Legeundersøkelsen

 • Legen vil se etter tegn på annen sykdom, f.eks. i nyrene, skjelettet, tarmen og vil som oftest foreta en generell kroppsundersøkelse
 • Legen vil kjenne etter knuter på halsen

Andre undersøkelser

 • Legen vil ta en rekke blodprøver for å sjekke ulike blodverdier, nyrefunksjon, leverfunksjon

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ofte vil grunnlidelsen være klar - for eksempel kronisk nyresvikt, nylig gjennomgått halskirurgi eller strålebehandling, akutt betennelse i bukspyttkjertelen - og du vil bli henvist til spesialist eller sykehus
 • Ved uklarhet om diagnosen vil allmennlegen vanligvis henvise deg til spesialist eller sykehus