Informasjon, veiviser

Struma, veiviser

Struma betyr at skjoldkjertelen er forstørret. Struma kan forekomme ved lavt stoffskifte, ved normalt stoffskifte og ved høyt stoffskifte - det sier altså ikke noe om hva slags sykdom som er årsaken.

Hva er struma?

 • Skjoldkjertelen, tyreoidea
  Struma betyr forstørret skjoldkjertel. Skjoldkjertelen er lokalisert like under huden, på forsiden av halsen. Den har som hovedoppgave å produsere hormonet tyroxin, og dette hormonet er ansvarlig for å styre stoffskiftet vårt
 • Forstørret skjoldkjertel kan forekomme ved lavt stoffskifte, ved normalt stoffskifte eller ved for høyt stoffskifte. At det foreligger et struma, forteller oss altså ikke hva slags sykdom eller tilstand som foreligger, bare at kjertelen er forstørret
 • En normal kjertel veier 20-30 gram og hver lapp måler omtrent 2 x 4 x 2,5 cm i bredde, høyde og tykkelse (se tegningen)

Forekomst

 • I Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag i årene 1996-98 fant man blant personer over 20 år at 0,4 prosent menn og 2,9 prosent kvinner hadde struma

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Fysiologisk struma
  • Et lite struma med normalt stoffskifte og uten andre tegn til sykdom
  • Er spesielt vanlig hos tenåringer og gravide
 • Høyt stoffskifte hypertyreose
  • En tilstand som forekommer klart hyppigere blant kvinner enn menn
  • Typiske symptomer kan være skjelving, vekttap tross god appetitt, svette og varmeintoleranse, hjertebank, rastløshet, irritabilitet
 • Lavt stoffskifte hypotyreose
  • Forekommer oftest blant middelaldrende og eldre kvinner
  • Typiske symptomer er tiltaksløshet, kuldeintoleranse, muskelsmerter, økt søvnbehov, vektøkning (vanligvis moderat), forstoppelse, svimmelhet, prikkende fornemmelser i hendene, håravfall, uklar/grovere stemme
 • Betennelse i skjoldkjertelen, tyreoiditt
  • Det finnes flere ulike typer betennelse i skjoldkjertelen
  • Den vanligste formen (Hashimoto tyreoiditt) er en kronisk tilstand som forekommer særlig blant middelaldrende kvinner
  • Etter fødselen kan det hos noen oppstå en forbigående betennelse i kjertelen
  • Unntaksvis kan betennelsen utløse smerter i kjertelen
 • Godartet kul i skjoldkjertelen
  • Slike kuler kan skyldes cyste eller godartet svulst (knute)
  • Slike knuter kan være hormonelt aktive (produserer tyroxin) eller inaktive

Sjeldne årsaker

 • Kreftsvulst i skjoldkjertelen
  • Opptrer som en smertefri knute i skjoldkjertelen
 • Jodmangel
  • Forekommer meget sjelden i Norge
  • Det er jod i meieriprodukter i Norge på grunn av taremel i kraftfor
  • Fører til nedsatt tyreoideahormonproduksjon og struma
 • Overforbruk av jod
  • Er uvanlig
  • Overdreven jodtilførsel i form av taremel, hostemedisin, jodholdige kontrastmiddel, jodholdige helsekostprodukter kan gi lavt stoffskifte, kanskje også høyt stoffskifte

Når bør du søke lege?

 • En diffus hevelse på forsiden av halsen eller en eller flere kuler i samme området, bør undersøkes av lege

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Hvor lenge har du merket hevelsen/kulen på halsen?
  • Noen uker
  • Noen måneder
  • Siste året
  • Mer enn ett år
 • Har hevelsen kommet raskt?
  • Ja, over dager
  • Ja, over uker
  • Over måneder
  • Over lengre tid enn et halvt år
 • Har du noe ubehag fra selve hevelsen/kulen?
  1. Ja, smerter
  2. Ja, trykkfølelse
  3. Ja, svelgevansker
  4. Ja, smerteutstråling til ørene
  5. Nei
 • Har du symptomer eller tegn på høyt stoffskifte?
  1. Nei
  2. Hjertebank
  3. Tretthet
  4. Nervøsitet
  5. Irritabilitet
  6. Vekttap tross god matlyst
  7. Økt svetting
  8. Varmeintoleranse
 • Har du symptomer eller tegn på lavt stoffskifte?
  1. Nei
  2. Tiltaksløshet
  3. Kuldeintoleranse
  4. Muskelsmerter
  5. Økt søvnbehov
  6. Vektøkning (sjelden > 2-3 kg)
  7. Forstoppelse
  8. Svimmelhet
  9. Prikking og dovenhetsfølelse i hendene
  10. Økte menstruasjonsblødninger
  11. Håravfall
  12. Uklar stemme
 • Andre symptomer?
  1. Pustevansker
  2. Stemmen har endret seg
 • Mulige underliggende årsaker?
  1. Nylig hatt virusinfeksjon
  2. Er eller har nettopp vært gravid
  3. Tidligere strålebehandling mot halsen
  4. Har unormalt høyt jodinntak, f.eks. fra helsekostprodukter
  5. Kreft i skjoldkjertelen hos andre i familien

Legeundersøkelsen

 • Legen vil danne seg et generelt inntrykk av om du kan ha et for høyt eller for lavt stoffskifte
 • Legen vil undersøke halsen din grundig

Andre undersøkelser

 • Blodprøver som forteller hvordan stoffskiftet ditt er (normalt/høyt/lavt)
 • Ulike bildeundersøkelser er mulige - ultralyd, røntgen, scintigrafi - men har vanligvis mindre verdi
 • Ved behov for ytterligere utredning av en knute i skjoldkjertelen vil du bli henvist til en kirurg som tar ut en liten vevsprøve av knuten ved hjelp av en tynn nål

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Du henvises til kirurg for taking av vevsprøve dersom det er behov for å klargjøre hva en eventuell knute i kjertelen består av
 • Ved behov for å fjerne en knute blir du innlagt i sykehus