Informasjon, veiviser

Hårtap, veiviser

Tap av hår kalles i medisinsk terminologi for alopeci. Androgen alopeci er det hårtapet man normalt ser hos svært mange menn, og i høyere alder også hos kvinner.

Hopp til innhold

Hva er hårtap?

  • For mange av oss har håret stor kosmetisk betydning. Tap av hår er derfor ikke sjelden årsak til bekymringer. Tallrike kurer for å motvirke hårtap har blitt lansert, men felles for alle mirakelkurene er at de virker dårlig
  • Tap av hår kalles i medisinsk terminologi for alopeci. Androgen alopeci er det hårtapet man normalt ser hos svært mange menn, og i høyere alder også hos kvinner. Hårtapet er karakterisert ved økende viker i tinningene og utvikling av måne i bakhodet hos menn. Hos kvinner er håravfallet mer beskjedent og diffust, ofte lokalisert mot pannen og i issen. Hos kvinner utvikles sjelden total skallethet.
  • 75% av menn og 20% av kvinnene i vår verdensdel rammes av androgen alopeci. Hos 5% starter hårtapet før 20 års alder. Ved 60 års alder har 40% av kvinnene et håravfall som oppleves kosmetisk skjemmende.
hårtap
Animasjon av hårtap

Normal hårvekst

  • Daglig vokser håret på hodet ca. 0,35 mm
  • Vi mister ca. 100 hår om dagen, og flere ved bruk av shampoo