Informasjon, veiviser

Hårtap, veiviser

Å miste håret kan gi bekymring, ikke minst fordi det har stor kosmetisk betydning. Svært mange menn (75 prosent i vår verdensdel) opplever å miste håret. Blant kvinner over 60 år er det også mange som rammes.

Hva er hårtap?

  • For mange av oss har håret stor kosmetisk betydning. Tap av hår er derfor ikke sjelden årsak til bekymringer. Tallrike kurer for å motvirke hårtap har blitt lansert, men felles for alle mirakelkurene er at de virker dårlig
  • Tap av hår kalles i medisinsk terminologi for alopeci. Androgen alopeci er det hårtapet man normalt ser hos svært mange menn, og i høyere alder også hos kvinner. Hårtapet er karakterisert ved økende viker i tinningene og utvikling av måne i bakhodet hos menn. Hos kvinner er håravfallet mer beskjedent og diffust, ofte lokalisert oppå hodet, mens hårlinjen i pannen bevares. Hos kvinner utvikles sjelden total skallethet.
  • 75 prosent av mennene og 20-40 prosent av kvinnene i vår verdensdel rammes av androgen alopeci. Hos fem prosent starter hårtapet før 20 års alder. Ved 60 års alder har 40 prosent av kvinnene et håravfall som oppleves kosmetisk skjemmende.
Animasjon av hårtap

Normal hårvekst

  • Daglig vokser håret på hodet cirka 0,35 mm
  • Vi mister omtrent 100 hår om dagen, og flere ved bruk av shampoo
Neste side