Informasjon, veiviser

Hårtap, veiviser

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker til omfattende hårtap

Arvelig hårtap og androgen alopeci
 • Utgjør de aller fleste tilfeller av hårtap og rammer halve befolkningen i større eller mindre grad
 • Hårtapet medfører at hårgrensen flytter seg bakover på hodet og mangel på hår på toppen av hodet
 • Skallethet kan også ramme kvinner. Hos disse kvinnene kan det foreligge en hormonforstyrrelse. Denne formen for hårtap fører hos kvinner til uttynning av håret over hele hodebunnen
Mannlig hårtap
Mannlig hårtap
 • Etter skade
  • For eksempel etter hårruller eller bruk av overdreven varme på håret
 • Loose anagen syndrome
  • Løstsittende hår som løsner når man tar i håret eller gnir hodet mot puten
  • Fører til tynt og pistrete hår, oftest hos jenter i to til fem års alder
  • Årsaken er ukjent, men tilstanden går over av seg selv uten behandling
 • Telogen effluvium
  • Det foreligger et generelt hårtap. Ved å trekke og dra i 40-60 hår vil man ved denne tilstanden dra ut mer enn 10 prosent av hårene
  • Langvarige infeksjoner med feber, fysisk stress f.eks i form av store operative inngrep, og ekstremt psykisk stress kan føre til betydelig men forbigående hårtap
  • Også ulike medikamenter kan forårsake denne tilstanden
  • I ca. hvert tredje tilfelle finner man ingen årsak
  • Ingen behandling er påkrevd fordi normal gjenvekst av hår vanligvis inntrer etterhvert
 • Medikamenter
  • Cellegifter fører ofte til hårtap (anagen effluvium)
  • Etter avsluttet behandling med p-piller eller kortisonpreparater kan noen oppleve forbigående hårtap
  • En rekke andre medikamenter kan medføre tap av hår
 • Strålebehandling mot hodet
  • Gir i de fleste tilfeller hårtap
 • Etter svangerskap
  • Opplever noen forbigående hårtap
 • Langvarige infeksjonssykdommer
  • Kan gi hårtap

Forløp

 • Ved disse tilstandene (unntatt. androgen alopeci) opptrer vanligvis hårtapet tre til fire måneder etter den utløsende sykdommen eller stressbelastningen. Etter en stund vil håret vokse fullstendig ut igjen hos de fleste

Vanlige årsaker til flekkvist eller avgrenset hårtap

Flekkvis hårtap, alopecia areata
 • Antas å skyldes en immunologisk reaksjon, kan være familiær opphopning
 • Forekommer like hyppig hos menn og kvinner
 • Oppstår forholdsvis akutt i et avgrenset område med håravfall
 • Vanligvis lokalisert til skallen, men forekommer også i skjegg og øyebryn
 • Prognosen er usikker, tilstanden kan komme tilbake
4791-2-alopesia-areata.jpg
Trikotillomani
 • Gjentatt nervøs uttrekking eller tvinning av hår
Trikotillomani
Trikotillomani
 • Infeksjoner i hodebunnen, hodebunnssopp eller bakterieinfeksjoner
  • Opptrer oftest hos barn
  • Kan gi utbredt hårtap med økt skjørhet i hårene og hyppige hårbrudd
  • Behandles med ulike soppmidler
Sopp i hodebunnen
Sopp i hodebunnen
 • Uttrekkings hårtap
  • Skyldes frisyrer der håret tvinnes og strekkes hardt (for eksempel rasta-hår)
  • Hårtapet skjer vanligvis frontalt og temporalt
  • Behandling innebærer endring av frisyre

Sjeldnere årsaker

Forrige side Neste side