Informasjon, veiviser

Hårtap, veiviser

Å miste håret kan gi bekymring, ikke minst fordi det har stor kosmetisk betydning. Svært mange menn (75 prosent i vår verdensdel) opplever å miste håret. Blant kvinner over 60 år er det også mange som rammes.

Når bør du søke lege?

  • Vanlig hårtap hos menn - økende viker i tinningene og økende måne på bakhodet - kan legen gjøre forholdsvis lite med, slik at nytten av en legekonsultasjon er begrenset
  • Uvanlig stort hårtap hos kvinner kan være en rimelig grunn for legekontakt. I noen tilfeller foreligger en underliggende sykdom som lar seg behandle
  • Flekkvist hårtap bør også foranledige legekontakt. Årsaken kan noen ganger være en tilstand som lar seg behandle
Forrige side Neste side