Informasjon, veiviser

Hårtap, veiviser

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Hvor på hodet er hårtapet?
  • Over det hele
  • Oppe på toppen av hodet (ikke rundt ørene eller bak i nakken)
  • Flekkvist og avgrenset
 • Har du utslett i hodebunnen?
  • Ja
  • Nei
 • Når startet håravfallet?
  • Omtrent en uke siden
  • De siste ukene
  • Omtrent en måned siden
  • Pågått over de siste månedene
  • Startet for mer enn et halvt år siden
 • Har hårtapet økt den siste tiden?
  • Ja, det er økende
  • Nei, det er avtakende
  • Nei, det er uendret
 • Mulige årsaker?
  1. Arvelig disponert for hårtap
  2. Uheldig/skadelig hårpleie
  3. Utsatt for sterkt fysisk eller psykisk stress forut for håravfallet - opptil flere måneder
  4. Medisiner jeg bruker (angi over)
  5. Spiseforstyrrelse
  6. Ekstrem slanking i det siste

Legeundersøkelsen

 • Legen vil vurdere hårbunnen/hodebunnen
 • Ved mistanke om underliggende sykdom vil legen foreta en grundig kroppsundersøkelse

Andre undersøkelser

 • Ved androgen hårtap er det ikke behov for ytterligere undersøkelser
 • Ved mistanke om lokal sykdom, infeksjon, kan det være aktuelt å skrape av litt hud og sende inn til dyrkning på et sykehuslaboratorium (mikrobiologi)
 • Unntaksvis kan det være behov for å ta en vevsprøve (biopsi)
 • Legen kan også utføre en uttrekkingstest. Det gjøres ved at legen trekker en gruppe hårstrå (10-20 stykker) med et moderat og jevnt drag for å se hvor mange av hårene som løsner. Dersom mer enn 40 prosent av stråene løsner, foreligger det unormalt stort håravfall, mens under 20 prosent regnes som normalt
 • Blodprøver tas også av og til for å avdekke eventuell underliggende sykdom. Mineralanalyser av hår har ingen diagnostisk informasjonsverdi

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Er sjelden nødvendig
Forrige side