Informasjon, veiviser

Hudinfeksjoner, bakterielle, veiviser

Hud- og bløtvevsinfeksjoner er sykdommer med variabel sykehistorie, årsak og alvorlighetsgrad. Infeksjonene innebærer mikrobiell invasjon av lagene i huden og underliggende bløtvev.

Hva er bakterielle hudinfeksjoner?

  • Slike infeksjoner spenner fra milde infeksjoner til alvorlige livstruende infeksjoner som nekrotiserende fasciitt
  • De klassiske symptomer og tegn er rødhet, hevelse, varme, smerte eller ømhet og ofte nedsatt funksjon i det angrepne området
  • Bakterielle hudinfeksjoner er vanlige hudsykdommer
  • Utfordringen for legen er å identifisere de tilstander som krever umiddelbar behandling fra de som er mindre alvorlige
Neste side