Informasjon, veiviser

Negleforandringer, veiviser

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Om negleforandringene?
  1. Oppstått akutt
  2. Forandringer i selve neglen
  3. Forandringer i vevet rundt eller under neglen
  4. Neglerotbetennelse
 • Er det tegn til neglesopp: hvitgul misfaring og økt mengde vev under negleplaten?
  • Ja
  • Nei
 • Forekommer negleforandringene på alle neglene?
  • Ja
  • Nei, bare på noen negler
  • Nei, bare på én negl
 • Hvor lenge har forandringene vart?
  • Siden fødselen
  • Siste uken
  • I flere uker
  • I flere måneder
  • Siste året
  • I flere år
 • Mulige årsaker?
  1. Har kjent hudsykdom (angi over)
  2. Har kjent kronisk sykdom (angi over)
  3. Nylig skade mot neglen
  4. Neglene er utsatt for løsemidler

Legeundersøkelsen

 • Legen vil undersøke neglene
 • Ved mistanke om underliggende sykdom vil legen utføre en mer omfattende undersøkelse

Andre undersøkelser

 • Som regel er det ikke behov for ytterligere undersøkelser, men ved mistanke om bakenforliggende sykdom kan andre undersøkelser være påkrevd

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Er vanligvis ikke nødvendig, men ved uklar diagnose kan det være aktuelt å henvise deg til en spesialist
Forrige side