Informasjon, veiviser

Negleforandringer, veiviser

Neglene kan endre seg ved en rekke hudsykdommer. Forandringer av negler kan også være tegn på annen sykdom i kroppen. Negler som blir flisete,  og utvikling av konkav negleplate, kan være tegn på mangeltilstand.

Hva er negleforandringer?

 • Neglene er en del av huden. En rekke hudsykdommer kan føre til negleforandringer
 • Forandringer av negler kan også være tegn på annen sykdom i kroppen. I slike situasjoner vil sykdommen gi andre utslag enn negleforandringer, og diagnosen stilles ikke på negleforandringene
 • Neglenes form og utseende varierer noe fra person til person, og neglene utvikler seg også med alderen. Hos små barn er det blant annet normalt med konkave negler
 • Dersom negleforandringer er symmetriske - det vil si på begge hender og føtter - og utbredt til mange eller de fleste negler, er det sannsynlig at dette er ledd i en generell sykdom eller tilstand
 • Dersom bare en eller få negler er forandret, er det mer sannsynlig at sykdommen er lokal
 • Neglene vokser langsomt. Fingernegler erstattes i løpet av seks måneder, tånegler trenger 12-18 måneder. En feil i negleplaten kan således skyldes en sykdom som forelå for flere måneder siden

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

Neglerotsbetennelse, akutt

Neglerotsbetennelse, kronisk

Inngrodd stortånegl
Inngrodd tånegl
Inngrodd tånegl
Neglesopp
 • Neglene blir misfargede gule, fortykkede, deformerte og ofte løsner de eller smuldrer opp
Neglesopp
Neglesopp
Psoriasis
 • Pitting er betegnelsen på negleforandringene som ses ved psoriasis
 • Er punktformige nedsenkninger i negleplaten
 • Forekommer hos 10-50% av dem med psoriasis, men kan også forekomme ved andre sykdommer
Negleforandringer ved psoriasis
Negleforandringer ved psoriasis
 • Akutte skader
  • For eksempel med blodansamling under neglen (blånegl)
 • Eksponering for løsemidler
  • Er blant de vanligste årsaker til dårlig neglekvalitet
  • Inkluderer neglelakkfjerner og fuktig miljø med stadig oppbløting av keratinet i neglen

Sjeldnere årsaker

Føflekkskreft, malignt melanom
 • Må mistenkes ved utvikling av mørk misfarging under en negl
 • Pigmentering av huden ved negleroten er typisk
Føflekkskreft
Føflekkskreft
 • Mangeltilstander, for eksempel vitaminmangel, underernæring
  • Dårlig neglekvalitet med oppflising av neglen og utvikling av konkav negleplate kan ses ved forskjellige mangeltilstander

Diverse utseender av negleforandringer

 • Clubbing
  • Årsaken er lite kjent
  • Det er en fortykkelse av bløtvevet under den innerste delen av negleplaten og gjør denne delen av neglen svampaktig og fortykket
  • Clubbing kan forekomme ved en lang rekke kroniske sykdommer, særlig i lunger og luftveier
 • Skjeformede negler
  • Tverrgående eller langsgående nedsenkninger i neglen slik at den blir "skje-formet"
  • Hos nyfødte kan det være en normalvariant som korrigerer seg selv over noen år
  • Tilstanden kan skyldes skade, yrkesmessig eksponering for petroleum-baserte løsningsmidler, jernmangel, hemokromatose
 • Gul negl
  • Årsaken er usikker
  • Neglen vokser langsommere og blir fortykket, neglen får økt krumning, den hvite delen av neglen forsvinner og neglen får et gulskjær
  • Kan ses hos pasienter med ulike kroniske sykdommer
 • Hvit negl
  • Negleplaten er skilt fra neglesengen, noe som fører til hvit misfarging av det aktuelle området
  • Kan skyldes lokale problemer som vorter, neglesopp eller skade
 • Tverrgående linjer i neglen
  • Skaden oppstår på samme stedet i negleplaten i de fleste eller alle neglene (Beaus linjer)
  • Kan skyldes enhver sykdom som forstyrrer negleveksten eller skader
 • Langsgående linjer i neglen
  • Finnes normalt hos de fleste mørkhudete personer

Hva kan du gjøre selv?

 • Neglesopp
  • Behandles med moderne soppmidler
 • Kronisk neglerotsbetennelse
  • Hold den angrepne neglen tørr og unngå ytterligere neglebåndsskade
  • Tilstanden blir ikke bra uten at neglebåndet får vokse fram igjen, noe som kan ta tre til fire måneder
  • Du må bruke hansker med innvendig bomullslag ved alt fuktig arbeid, og en beskyttelsesfilm med vaselin må smøres langs neglebåndet mange ganger pr dag
  • Ved behov kan du i tillegg veksle mellom å bruke antibiotikasalve og soppmiddel, som hver påsmøres minst en gang daglig i starten, eventuelt kortisonmiddel - til dette trenger du resept fra lege
 • Plagsomt tykke tånegler
  • Der det ikke er mulig å påvise eller behandle underliggende lidelse, bør du oppsøke fotterapeut for å få hjelp og praktiske råd om egenbehandling
  • Det er mulig å løse opp en del av keratinet ved å dekke neglen med 40 prosent karbamidsalve, beskytte huden rundt med sinkpasta og dekke med en fingersmukk, en avklippet hanskefinger eller et tett plaster i en ukes tid, før neglen trimmes ned

Når bør du søke lege?

 • De fleste negleforandringer er uskyldige og behøver ikke legetilsyn
 • Ved plagsomme negleforandringer bør du søke lege
 • Pigmentforandringer under neglen (brun, svart) bør undersøkes av lege raskt

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Om negleforandringene?
  1. Oppstått akutt
  2. Forandringer i selve neglen
  3. Forandringer i vevet rundt eller under neglen
  4. Neglerotbetennelse
 • Er det tegn til neglesopp: hvitgul misfaring og økt mengde vev under negleplaten?
  • Ja
  • Nei
 • Forekommer negleforandringene på alle neglene?
  • Ja
  • Nei, bare på noen negler
  • Nei, bare på én negl
 • Hvor lenge har forandringene vart?
  • Siden fødselen
  • Siste uken
  • I flere uker
  • I flere måneder
  • Siste året
  • I flere år
 • Mulige årsaker?
  1. Har kjent hudsykdom (angi over)
  2. Har kjent kronisk sykdom (angi over)
  3. Nylig skade mot neglen
  4. Neglene er utsatt for løsemidler

Legeundersøkelsen

 • Legen vil undersøke neglene
 • Ved mistanke om underliggende sykdom vil legen utføre en mer omfattende undersøkelse

Andre undersøkelser

 • Som regel er det ikke behov for ytterligere undersøkelser, men ved mistanke om bakenforliggende sykdom kan andre undersøkelser være påkrevd

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Er vanligvis ikke nødvendig, men ved uklar diagnose kan det være aktuelt å henvise deg til en spesialist