Informasjon, veiviser

Sår som ikke gror, veiviser

Sår som ikke gror, behøver legetilsyn.

Hopp til innhold

Hva er et sår som ikke gror?

  • Et sår eller en skade i huden kan ha mange åpenbare årsaker
  • Generelt gjelder at huden hos yngre personer er langt mer robust enn hos eldre, og eldre har derfor mye lettere for å få sår
  • Huden blir tynnere og mer skjør med årene. Dette har sammenheng med at de små og fine blodårene som bringer næring ut til huden, blir trangere og derved ikke klarer å føre like mye næringsstoffer til hudcellene
  • Når det først har dannet seg et sår, er huden avhengig av blodtilførsel både for å få tilstrekkelig næring til gro-prosessen, men også for å få tilført de stoffene som er nødvendig for å reparere skadene i huden
  • Når blodtilførselen er redusert, fører dette med andre ord til at det lettere dannes sår, og sårene har vanskeligere for å gro

Faktorer som forstyrrer tilhelingen

  • Nedsatt blodtilførsel - se over
  • Infeksjoner i såret forstyrrer eller ødelegger tilhelingen og kan også føre til at såret vokser
  • Fremmedlegemer i et sår har samme virkning. Det kan være urenheter, fliser og lignende
  • Trykk mot såret
  • Ondartede forandringer i sår