Informasjon, veiviser

Sår som ikke gror, veiviser

Sår som ikke gror, kan være trykksår, leggsår, fotsår ved diabetes, og ondartede sår. Sår som ikke gror, behøver legetilsyn.

Hva er et sår som ikke gror?

  • Et sår eller en skade i huden kan ha mange åpenbare årsaker
  • Generelt gjelder at huden hos yngre personer er langt mer robust enn hos eldre, og eldre har derfor mye lettere for å få sår
  • Huden blir tynnere og mer skjør med årene. Dette har sammenheng med at de små og fine blodårene som bringer næring ut til huden, blir trangere og derved ikke klarer å føre like mye næringsstoffer til hudcellene
  • Når det først har dannet seg et sår, er huden avhengig av blodtilførsel både for å få tilstrekkelig næring til gro-prosessen, for å få tilført de stoffene som er nødvendig for å reparere skadene i huden, samt fjerning av avfallsstoffer
  • Når blodtilførselen er redusert, fører dette med andre ord til at det lettere dannes sår, og sårene har vanskeligere for å gro

Faktorer som forstyrrer tilhelingen

  • Nedsatt blodtilførsel - se over
  • Infeksjoner i såret forstyrrer eller ødelegger tilhelingen og kan også føre til at såret vokser
  • Fremmedlegemer i et sår har samme virkning. Det kan være urenheter, fliser og lignende
  • Trykk mot såret
  • Ondartede forandringer i sår
Neste side