Informasjon, veiviser

Sår som ikke gror, veiviser

Når bør du søke lege?

  • Sår som ikke gror, bør alltid føre til legekontakt
Forrige side Neste side