Informasjon, veiviser

Sår som ikke gror, veiviser

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille:

 • Er såret kommet akutt?
  • Ja, i løpet av den siste uken
  • Nei, i løpet av de siste ukene
  • Nei, i løpet av de siste månedene
 • Hvor på kroppen er såret lokalisert?
  • På foten
  • I ankelområdet
  • I hoftepartiet eller på rompa
  • I ansiktet
  • På hendene
  • Annet sted på kroppen
 • Er såret smertefullt?
  • Ja
  • Nei
 • Er såret betent - rødt, varmt, hovent, smertefullt, skiller ut puss?
  • Ja
  • Nei
 • Oppstod såret etter en skade?
  • Ja
  • Nei
 • Føler du deg syk?
  • Ja
  • Nei
 • Har du andre sykdommer/risikofaktorer som kan forklare såret?
  1. Ja, diabetes
  2. Ja, dårlig sirkulasjon i bena
  3. Røyker
  4. Annet
  5. Nei, ikke det jeg vet
 • Bruker du faste medisiner?
  • Ja (angi over)
  • Nei

Legeundersøkelsen

 • Legen vil undersøke såret grundig og eventuelt foreta en mer omfattende kroppsundersøkelse hvis det mistenkes en underliggende hovedsykdom

Andre undersøkelser

 • Kan være nødvendig for å kartlegge eventuell underliggende sykdom
 • Det kan også være nødvendig å ta prøver av såret for å påvise eventuelle mikrober (infeksjon) eller for å klargjøre om det kan være en kreftsykdom

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved mistanke om kreftsykdom henvises til spesialist eller sykehus
 • Både leggsår, liggesår og diabetisk fotsår kan trenge kirurgisk behandling
Forrige side