Informasjon, veiviser

Sår som ikke gror, veiviser

Sår som ikke gror, kan være trykksår, leggsår, fotsår ved diabetes, og ondartede sår. Sår som ikke gror, behøver legetilsyn.

Hva er et sår som ikke gror?

 • Et sår eller en skade i huden kan ha mange åpenbare årsaker
 • Generelt gjelder at huden hos yngre personer er langt mer robust enn hos eldre, og eldre har derfor mye lettere for å få sår
 • Huden blir tynnere og mer skjør med årene. Dette har sammenheng med at de små og fine blodårene som bringer næring ut til huden, blir trangere og derved ikke klarer å føre like mye næringsstoffer til hudcellene
 • Når det først har dannet seg et sår, er huden avhengig av blodtilførsel både for å få tilstrekkelig næring til gro-prosessen, for å få tilført de stoffene som er nødvendig for å reparere skadene i huden, samt fjerning av avfallsstoffer
 • Når blodtilførselen er redusert, fører dette med andre ord til at det lettere dannes sår, og sårene har vanskeligere for å gro

Faktorer som forstyrrer tilhelingen

 • Nedsatt blodtilførsel - se over
 • Infeksjoner i såret forstyrrer eller ødelegger tilhelingen og kan også føre til at såret vokser
 • Fremmedlegemer i et sår har samme virkning. Det kan være urenheter, fliser og lignende
 • Trykk mot såret
 • Ondartede forandringer i sår

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

Leggsår, venøse sår
 • Skyldes vanligvis dårlig sirkulasjon i de blodårene som fører blodet tilbake til hjertet, venene. Ofte er tilstanden ledsaget av hevelse i foten og leggen, av og til foreligger åreknuter, noen ganger kan det være overflatiske årebetennelser
 • De venøse sårene finnes vanligvis ved innsiden av ankelen, de kan være store, med varierende dybde, skarpt avgrensede, ofte smertefrie
Venøst leggsår
Venøst leggsår
Leggsår, arterielle sår
 • Sår som skyldes svikt i de blodårene som fører blodet ut i kroppen, arterielle sår, skyldes åreforkalkning og det foreligger ofte andre symptomer på sirkulasjonssvikt
 • Arterielle sår er ofte lokalisert på selve foten og virker utstansede
 • Sårene kan bli infiserte
Arterielt leggsår
Arterielt leggsår
Trykksår eller liggesår
 • Sengeliggende pasienter og pasienter med nedsatt følesans kan få trykksår
Trykksår, liggesår
Trykksår, liggesår
Fotsår hos pasienter med diabetes
 • Sårdannelse på foten til diabetikere er vanlig, funksjonshemmende og kan føre til store problemer
 • Sårene blir gjerne kroniske
Diabetisk fotsår
Diabetisk fotsår
Ondartede sår
 • Gjelder spesielt sår på solutsatt hud hos eldre personer
 • Skyldes oftest hudkreft av typen basaliom eller plateepitelkreft
 • Dette er lite aggressive kreftformer, det vil si de er mindre farlige enn andre kreftsykdommer
Basaliom, basalcellekreft
Basaliom, basalcellekreft
Plateepitelkreft
Plateepitelkreft

Sjeldne årsaker

Føflekkskreft, malignt melanom
Føflekkskreft
Føflekkskreft
Pyoderma gangrenosum
 • Sjelden
 • Tilstanden er forbundet med kronisk betennelsessykdom i tarmen, revmatisk sykdom, blodkreft og monoklonal gammopati
 • En smertefull sårdannelse med girlanderformet, blårød, underminert kant
Pyoderma gangrenosum
Pyoderma gangrenosum

Hva kan du gjøre selv?

 • De fleste av disse sårene kan forebygges
 • Ikke overdriv soling og bruk solkrem med høy faktor
 • Pasienter med risiko for liggesår må få god og hyppig pleie, og de bør ligge på et underlag som beskytter mot liggesår
 • Dersom du har diabetes, må du være nøye med stell av føttene

Når bør du søke lege?

 • Sår som ikke gror, bør alltid føre til legekontakt

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille:

 • Er såret kommet akutt?
  • Ja, i løpet av den siste uken
  • Nei, i løpet av de siste ukene
  • Nei, i løpet av de siste månedene
 • Hvor på kroppen er såret lokalisert?
  • På foten
  • I ankelområdet
  • I hoftepartiet eller på rompa
  • I ansiktet
  • På hendene
  • Annet sted på kroppen
 • Er såret smertefullt?
  • Ja
  • Nei
 • Er såret betent - rødt, varmt, hovent, smertefullt, skiller ut puss?
  • Ja
  • Nei
 • Oppstod såret etter en skade?
  • Ja
  • Nei
 • Føler du deg syk?
  • Ja
  • Nei
 • Har du andre sykdommer/risikofaktorer som kan forklare såret?
  1. Ja, diabetes
  2. Ja, dårlig sirkulasjon i bena
  3. Røyker
  4. Annet
  5. Nei, ikke det jeg vet
 • Bruker du faste medisiner?
  • Ja (angi over)
  • Nei

Legeundersøkelsen

 • Legen vil undersøke såret grundig og eventuelt foreta en mer omfattende kroppsundersøkelse hvis det mistenkes en underliggende hovedsykdom

Andre undersøkelser

 • Kan være nødvendig for å kartlegge eventuell underliggende sykdom
 • Det kan også være nødvendig å ta prøver av såret for å påvise eventuelle mikrober (infeksjon) eller for å klargjøre om det kan være en kreftsykdom

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved mistanke om kreftsykdom henvises til spesialist eller sykehus
 • Både leggsår, liggesår og diabetisk fotsår kan trenge kirurgisk behandling