Informasjon, veiviser

Utslett i ansikt, veiviser

Utslett i ansiktet kan forårsakes av svært mange hudsykdommer. Hos barn er blant annet femte barnesykdom og brennkopper vanlige årsaker. Her kan du se bilder av og lese mer om vanlige årsaker.

Hva er utslett i ansiktet?

  • Her nevnes først og fremst de sykdommene der utslett i ansiktet er typisk, eventuelt sykdommer som bare finnes i ansiktet
  • Utslett i ansiktet er særlig utbredt blant barn
Neste side