Informasjon, veiviser

Utslett i hender, veiviser

Utslett i hendene kan være særlig plagsomt fordi det kan påvirke yrkesutøvelse. Vanlige årsaker er kontakteksem, hånd-, fot- og munnsykdom, pomfylox og sopp.

Hva er utslett i hendene?

 • Kroniske hudsykdommer i hender og føtter kan være spesielt plagsomme fordi det kan hemme yrkesutøvelsen
 • Det er hyppig forekomst av kontakteksem

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 

Kontakteksem, ikke allergisk

 • Irritativ reaksjon er mye hyppigere enn allergisk håndeksem
 • Utslett avhenger av mengden av det irriterende stoffet du reagerer på
 • Typiske symptomer er kløe, rødhet, små blemmer, etterfulgt av skalling

Kontakteksem, allergisk

 • Små mengder av stoffet du er allergisk mot kan utløse eksemet
 • Typiske symptomer er kløe, rødhet, små blemmer, etterfulgt av skalling
Kontakteksem
Kontakteksem
Hånd-, fot- og munnsykdom
 • Virusinfeksjon med blemmeutslett i munnhulen, i hender og føtter - kan opptre som mindre epidemier
 • Små (< 5 mm) grå blemmer på hender og føtter, omgitt av smal, rød ring
 • Relativt store og forholdsvis få elementer i munnen
Hånd-, fot- og munnsykdom
Hånd-, fot- og munnsykdom
Dyshidrotisk hånd- og foteksem, pomfolyx
 • Små eller større blemmer, muligens utløst av hete eller opphisselse
 • Utbrudd som kan vare noen uker, og som kan komme igjen
 • Små og større blemmer finnes i fotsålen, hos noen også i håndflatene
Dyshidrotisk hånd- og foteksem, pomfolyx
Dyshidrotisk hånd- og foteksem, pomfolyx
Sopp
 • Kan forekomme, men er langt sjeldnere i hendene enn på føttene
Sopp
Sopp

Sjeldnere årsaker

Pustulosis palmoplantaris
Pustulosis palmoplantaris
Pustulosis palmoplantaris

Hva kan du gjøre selv?

 • Du må gi hendene god hudpleie
 • Har du anlegg for tørr hud på hendene, bør du smøre hendene regelmessig med fuktiggjørende krem eller salve
 • Ved hudforandringer i håndflaten må du beskytte huden mot skadelige stoffer og være nøye med å vedlikeholde hudbarrieren, f.eks. bruk av hansker
 • Huden har nedsatt motstandskraft i minst seks måneder etter at den tilsynelatende er helt normalisert

Når bør du søke lege?

 • Ved plagsomt utslett

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille:

 • Hvordan er utslettet?
  1. Rødt
  2. Skjellende
  3. Prikkete
  4. Småblemmet
  5. Større blemmer
  6. Bare i håndflatene
  7. Bare på håndryggen
  8. Både på håndflatene og håndryggen
  9. Bare mellom fingrene
 • Hvor lenge har du hatt utslettet?
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Flere uker
  • Ca. en måned
  • Flere måneder
  • Lengre enn et halvt år
 • Klør det?
  • Ja, litt
  • Ja, mye
  • Nei
 • Har du mistanke om at tilstanden er forårsaket av en reaksjon på stoffer du er i kontakt med?
  • Ja, kjemiske irritanter
  • Ja, stoffer jeg reagerer allergisk på
  • Usikker
  • Nei, jeg tror ikke det er noe jeg reagerer på
 • Andre mulige årsaker?
  1. Yrke, fritids- eller hobbyaktiviteter
  2. Opphopning av hudsykdom i familien
  3. Andre i nærmiljøet med liknende plager (jfr. smittsom hånd-, fot- og munnsykdom)

Legeundersøkelsen

 • Legen vil granske utslettet

Andre undersøkelser

 • I noen tilfeller kan allergitesting være ønskelig

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Er vanligvis ikke nødvendig