Informasjon, veiviser

Utslett med feber, veiviser

Utslett med feber kan ha en rekke årsaker, men særlig hos barn er årsaken ofte en infeksjon. En annen vanlig årsak kan være medikamentreaksjon, mens smittsom hjernehinnebetennelse er en sjelden årsak.

Hva er utslett med feber?

 • Utslett med samtidig feber skyldes vanligvis en infeksjonssykdom, oftest forårsaket av virus. Slike sykdommer forekommer særlig blant barn
 • Viruset spres med blod og kan utløse allergilignende reaksjoner i huden, eller viruset kan slå seg ned i huden og lage en lokal betennelse
 • En spesiell utslettsykdom er smittsom hjernehinnebetennelse forårsaket av bakterietypen meningokokker. Infeksjon med denne bakterien kan ødelegge eller forstyrre blodets levringssystem slik at det oppstår blødninger. Utslettet ved denne sykdommen er derfor små blødninger i huden. I motsetning til vanlig utslett vil disse hudblødningene ikke avblekes dersom du trykker et glass mot utslettet

Hva kan årsaken være?

Utslett med blemmer

Vannkopper
 • Ofte er det få allmennsymptomer og feber kan mangle
 • Starter som et nuppete utslett som utvikler seg til væskeholdige små blemmer i ansikt og på kroppen først, deretter på armer og ben
 • Plagsom kløe er vanlig

Vannkopper

Hånd-, fot- og munnsykdom
 • Er hyppigst blant barn, sjeldnere hos voksne
 • Virusinfeksjon med blemmeutslett i munnhulen, i hender og føtter - kan opptre som mindre epidemier
 • Små (< 5 mm) grå blemmer på hender og føtter, omgitt av smal, rød ring
 • Relativt store og forholdsvis få elementer i munnen

Hånd, fot og munnsykdom

Herpes utslett
 • Oftest hos barn, sjeldnere hos voksne
 • Feber og svært sår hals. I munnen finnes masse små væskeholdige blemmer som i løpet av kort tid blir til små sår i munnhulen
herpes simplex, labialis 1

Herpes simplex

Småprikket utslett uten blemmer

Røde hunder (rubella)
 • Milde innledende allmennsymptomer, lett feber
 • Små lyserøde, flate utslett som starter i ansiktet 1-4 dager etter symptomdebut, utslettet beveger seg gjerne fra ansikt til kropp og til armer og ben, utslettet smelter sjelden sammen
 • Lymfekjertler i nakken og på halsen er forstørret
 • Utslettet varer 2-3 dager, noen får ikke utslett
røde hunder

Røde hunder, rubella

Skarlagensfeber (scarlatina)
 • Vanligst hos barn mellom 5 og 15 år
 • Barnet har et smånuppete utslett, knallrød nuppete tunge (bringebærtunge) og ofte samtidig halsbetennelse
 • Ofte flammende rød i ansiktet, men blek rundt munnen. Utslettet ellers fremtredende på nakken, i armhulene, i skrittet og i hudfolder
 • Skaller på hender og føtter etter gjennomgått infeksjon
skarlagensfeber

Skarlagensfeber

Meslinger

 • Forekommer svært sjelden i dag siden nesten alle vaksineres
 • Utslettet starter på ører og hals, og brer seg utover hele kroppen i løpet av 2-3 dager
 • Fører til øyekatar, hoste, snue, relativt dårlig allmenntilstand
30496-2-meslinger.jpg

Fjerde barnesykdom, exanthema subitum

 • Tilstanden skyldes humant herpesvirus 6
 • Hos barn under 3 år
 • Feber, snue, hoste, hodepine og magesmerter i 3-4 dager før brått temperaturfall
 • Utslettet kommer 1-2 dager senere når barnet er feberfri, vanligvis på fjerde sykdomsdag, små blekrøde flekker - ofte er ansiktet fritt for utslett
 • Inkubasjonstid 1-3 uker, utslettet varer 1-4 dager
2060-2-fjerde-barnesykdom-exanthema-subitum.jpg

Femte barnesykdom, erythema infectiosum

 • Humant parvovirus infeksjon, kalles også femte barnesykdom
 • Hyppigst i alderen 3-12 år, men kan forekomme også hos voksne
 • Symptomene er feber, sår hals, dårlig matlyst, magesmerter
 • Når feberen forsvinner, starter utslettet med røde kinn. Høyrødt sammenflytende utslett.
 • Utslettet kan vare i opptil åtte uker
 • Eventuelt forstørrede lyfmekjertler i nakken, eventuelt leddbetennelse
4837-2-femte-barnesykdom-kinn-2.jpg

Medikamentreaksjon

 • Bivirkning ved medikamentell behandling som gir seg utslag i hudreaksjoner
 • Ca 10-20% av pasientene på sykehus, og 1-5% av pasientene i allmennpraksis opplever vesentlige bivirkninger ved medikamentell behandling
 • Symptomene er utslett, som regel kløe og ev. feber
 • Rødflekkete utslett som delvis flyter sammen er den hyppigste medikamentreaksjonen
10196-2-bildequiz-uke-1.jpg

Borreliose

 • Infeksjonssykdom forårsaket av borrelia-bakterier. Smitte overføres ved flåttbitt
 • Ca. 250 årlige tilfeller i Norge
 • Hovedsymptomet i tidlig fase er plutselig oppstått rødt utslett uten infiltrasjon, sjelden feber. Flere uker senere kommer hodepine, ev. feber og ev. nevrologiske utfall. Utslettet kan vare i flere uker
 • Utslettet, erythema migrans, er rødt, sirkelformet, rød flate eller som røde ringer, flatt eller lett hevet
242-2-erytema-migrans.jpg

Erythema multiforme

 • Akutt, selvbegrensende hudsykdom som trolig er en overømfintlighetsreaksjon ved infeksjoner eller i sjeldnere tilfeller som reaksjon på medikamenter
 • Forholdsvis sjelden tilstand
 • Symptomene er plutselig utbrudd av symmetriske røde flekker, ofte hos en person som har hatt liknende episoder tidligere. Alvorlige tilfeller kan ha feber
 • Utslettet finnes i hovedsak på strekkesidene av ledd, i håndflater, fotsåler og slimhinner, som regel symmetrisk fordelt. "Blink-lesjoner" er typisk
1777-2-erytema-multiforme-2.jpg

Kawasaki syndrom

 • Sjelden tilstand. Vanligst hos barn under 4 år
 • Feber lengre enn 5 dager og fire av fem følgende funn:
 • Øyekatar begge øyne
 • Rødt utslett på kroppen
 • Forstørrede lymfeknuter på halsen
 • Forandringer i munnhule med rødhet, sprekker og/eller skorpedanning på lepper, jordbærtunge
 • Forandringer i hender og føtter med hevelse og rødhet på håndflater og fotsåler, avskalling etter ca. to uker, det oppstår tverrgående neglefurer etter to til tre måneder
 

 

Utslett med hudblødninger

Smittsom hjernehinnebetennelse (meningitt)
 • Sjelden, men meget alvorlig tilstand. Opptrer hyppigst blant tenåringer
 • Skal tenkes på ved alle uklare tilstander med akutt påvirket allmenntilstand, utslett og feber
 • Debutsymptomene kan variere med hodepine, feber, påvirket allmenntilstand, hudblødninger, nakke- og ryggstivhet, samt lokale smerter
meningitt, petekkier

Hjernehinnebetennelse, hudblødninger

Henoch-Schönleins purpura
 • Sjelden tilstand og forekommer først og fremst blant barn
 • Den syke har ofte hatt en øvre luftveisinfeksjon like før
 • Kan starte akutt og utvikle seg over uker eller måneder
 • Begynner oftest med lyserøde smånuppete utslett som blekner ved trykk. Utslettet kan etter hvert gå over til små hudblødninger. Utslettet starter oftest på føttene og brer seg oppover

Hudblødninger

Hva kan du/dere gjøre selv?

 • Ev. inntak av febernedsettende / smertestillende

Når bør du/dere søke lege?

 • Feber alene er sjelden noen grunn til å søke lege
 • Ved klart nedsatt allmenntilstand eller symptomer og tegn på lokal infeksjon, f.eks. halsbetennelse, lungebetennelse - bør lege kontaktes

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille:

 • Hvordan ser utslettet ut?
  1. Jevnt rødt
  2. Småprikkete rødt
  3. Større røde flekker
  4. Småblemmete
  5. Røde prikker eller større flekker som ikke avblekes når en presser en glassplate mot utslettet
  6. Ser utslettet ut som en blink man skyter på?
  7. Annet
 • Hvor høy er feberen målt i endetarmen?
  • Ca. 38 grader
  • 38-38,9 grader
  • 39-39,9 grader
  • Over 40 grader
  • Feberfri nå
 • Når kom utslettet i forhold til feberen?
  • Før feberen
  • Etter feberen
  • Samtidig
 • Hvor er utslettet lokalisert?
  • Over hele kroppen + armer, bein, hode
  • Bare på kroppen
  • Bare på armer eller bein
  • Bare på hodet/ansiktet
 • Hvordan er allmenntilstanden?
  • God
  • Litt redusert
  • Svært redusert
 • Mer om utslettet?
  1. Utslettet kom etter en forutgående forkjølelse
  2. Utslettet kom først da feberen forsvant
  3. Utslettet startet i ansiktet
  4. Utslettet startet på kroppen
  5. Tungen ser ut som en rød bringebær
  6. Det er utslett i munnen
  7. Det klør
  8. Utslettet har endret seg
 • Hvor lenge har du vært syk?
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Flere uker
  • Flere måneder
 • Ledsagende symptomer?
  1. Hoste
  2. Diaré
  3. Slapphet
  4. Leddsmerter
  5. Tap av matlyst
  6. Sår munn og/eller tunge
  7. Muskelsmerter
 • Mulige årsaker?
  1. Nylig utenlandsreise
  2. Insektbitt
  3. Nylig flåttbitt
  4. Bivirkning av medisin
  5. Risikofylt sex
 • Har barnet/ungdommen fulgt vaksinasjonsprogrammet og er vaksinert mot barnesykdommer?
  • Ja
  • Nei

Legeundersøkelsen

 • Legen vil vurdere allmenntilstanden, bevissthetstilstanden, granske utslettet for å utelukke hudblødninger, kontrollere om den syke er nakkestiv
 • Uavhengig av sykdomsbildet vil legen som regel undersøke ører, hals, lunger, mage

Andre undersøkelser

 • Er vanligvis ikke påkrevd, men ved uklare og alvorlige sykdomsbilder kan omfattende diagnostikk være nødvendig i sykehus

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Er sjelden nødvendig, men ved alvorlig sykdom kan den syke bli innlagt sykehus for utredning og behandling