Informasjon, veiviser

Blodig opphostet slim, veiviser

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Akutt bronkitt
  • Luftrørsbetennelse - en virusinfeksjon som ofte medfører svært plagsom hoste og sårhet i brystet
  • Tilstanden mistenkes ved hoste som er intensiv og som varer utover en uke, først tørr og irriterende, senere løsere. Lite feber og ikke særlig redusert allmenntilstand
 • Sykdommer i de øvre luftveier
 • Lungebetennelse
  • Forekommer oftest blant eldre og personer med svekket allmenntilstand. Er som regel en bakterieinfeksjon
  • Gir løs hoste med gulgrønn eller rustbrun farge på det som hostes opp, feber, redusert allmenntilstand, ofte tungpust, eventuelt smerter ved pusting
 • Kronisk bronkitt (KOLS)
  • Opptrer helst hos tidligere eller nåværende røker, forekomsten øker frem mot 70 års alder
  • En tilstand som utvikler seg over tid med perioder med tungpusthet (luftveisobstruksjon) og hoste
  • Tilstanden forverres ved luftveisinfeksjoner
 • Blodpropp i lunge (lungeemboli)
  • Er en komplikasjon etter operasjon, ved langvarig sengeleie, ved p-pillebruk, etter fødsel og ved blodpropp i leggen
  • Symptomenes alvorlighetsgrad avhenger av blodproppens størrelse - fra moderat tungpusthet, hoste og forbigående brystsmerter til plutselig innsettende kraftige brystsmerter, uttalte pustevansker, blodig opphostet slim, blåfarging av leppene (cyanose), eventuell rask sjokkutvikling
 • Lungekreft
  • Utgjør 1/3 av alle krefttilfeller blant menn og ¼ av alle krefttilfeller blant kvinner. Oppstår oftest hos personer som har røkt i lang tid
  • Tidlige symptomer kan være hoste, pustevansker, brystsmerter, opphosting av blodig slim, dårlig matlyst og vekttap

Sjeldnere årsaker

 • Utposninger på luftrør (bronkiektasier)
  • Er en medfødt eller ervervet tilstand
  • Gir episodisk eller kronisk hoste, betydelig mengder opphostet slim, økt mengde slim ved f.eks. leieendring
 • Lungetuberkulose
  • Er vanlig i verdensmålestokk, uvanlig i Norge, ses helst blant eldre og innvandrere
  • Symptomene er lite spesifikke og tilstanden melder seg i form av slapphet, vekttap, nattsvette, tørr og senere løs hoste
 • Hjertesvikt
  • Opptrer som regel hos eldre mennesker
  • Akutt hjertesvikt
   • Oppstår brått og uventet, ofte i forbindelse med akutt hjerteinfarkt. Det foreligger betydelige pustevansker, surklende pust, hoste og skummende opphostet slim (akutt lungeødem)
  • Kronisk hjertesvikt
   • Er preget av pustevansker ved anstrengelse, hoste, slapphet, tungpusthet når du ligger flatt, anfall med nattlige pustevansker, vektøkning på grunn av økt mengde væske i kroppen
 • Bruk av blodfortynnende medisiner

Alternative årsaker

 • Det er vanskelig å skille blod fra luftveiene fra blødning i spiserør eller magesekk siden luftveier og tarmkanal møtes i svelget. Mulige årsaker er:
Forrige side Neste side