Informasjon, veiviser

Blodig opphostet slim, veiviser

Blodig opphostet slim vil si blod eller blodtilblandet slim som hostes eller harkes opp fra de nedre luftveiene. Mulige årsaker kan være mange, fra forkjølelse og neseblødnin, til blodpropp i lunge og lungekreft.

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Akutt bronkitt
  • Luftrørsbetennelse - en virusinfeksjon som ofte medfører svært plagsom hoste og sårhet i brystet
  • Tilstanden mistenkes ved hoste som er intensiv og som varer utover en uke, først tørr og irriterende, senere løsere. Lite feber og ikke særlig redusert allmenntilstand
 • Sykdommer i de øvre luftveier
 • Lungebetennelse
  • Forekommer oftest blant eldre og personer med svekket allmenntilstand. Er som regel en bakterieinfeksjon
  • Gir løs hoste med gulgrønn eller rustbrun farge på det som hostes opp, feber, redusert allmenntilstand, ofte tungpust, eventuelt smerter ved pusting
 • Kronisk bronkitt (KOLS)
  • Opptrer helst hos tidligere eller nåværende røker, forekomsten øker frem mot 70 års alder
  • En tilstand som utvikler seg over tid med perioder med tungpusthet (luftveisobstruksjon) og hoste
  • Tilstanden forverres ved luftveisinfeksjoner
 • Blodpropp i lunge (lungeemboli)
  • Er en komplikasjon etter operasjon, ved langvarig sengeleie, ved p-pillebruk, etter fødsel og ved blodpropp i leggen
  • Symptomenes alvorlighetsgrad avhenger av blodproppens størrelse - fra moderat tungpusthet, hoste og forbigående brystsmerter til plutselig innsettende kraftige brystsmerter, uttalte pustevansker, blodig opphostet slim, blåfarging av leppene (cyanose), eventuell rask sjokkutvikling
 • Lungekreft
  • Utgjør 1/3 av alle krefttilfeller blant menn og ¼ av alle krefttilfeller blant kvinner. Oppstår oftest hos personer som har røkt i lang tid
  • Tidlige symptomer kan være hoste, pustevansker, brystsmerter, opphosting av blodig slim, dårlig matlyst og vekttap

Sjeldnere årsaker

 • Utposninger på luftrør (bronkiektasier)
  • Er en medfødt eller ervervet tilstand
  • Gir episodisk eller kronisk hoste, betydelig mengder opphostet slim, økt mengde slim ved f.eks. leieendring
 • Lungetuberkulose
  • Er vanlig i verdensmålestokk, uvanlig i Norge, ses helst blant eldre og innvandrere
  • Symptomene er lite spesifikke og tilstanden melder seg i form av slapphet, vekttap, nattsvette, tørr og senere løs hoste
 • Hjertesvikt
  • Opptrer som regel hos eldre mennesker
  • Akutt hjertesvikt
   • Oppstår brått og uventet, ofte i forbindelse med akutt hjerteinfarkt. Det foreligger betydelige pustevansker, surklende pust, hoste og skummende opphostet slim (akutt lungeødem)
  • Kronisk hjertesvikt
   • Er preget av pustevansker ved anstrengelse, hoste, slapphet, tungpusthet når du ligger flatt, anfall med nattlige pustevansker, vektøkning på grunn av økt mengde væske i kroppen
 • Bruk av blodfortynnende medisiner

Alternative årsaker

 • Det er vanskelig å skille blod fra luftveiene fra blødning i spiserør eller magesekk siden luftveier og tarmkanal møtes i svelget. Mulige årsaker er:
Forrige side Neste side