Informasjon, veiviser

Blodig opphostet slim, veiviser

Når bør du søke lege?

  • Blodig opphostet slim er et symptom som bør undersøkes av lege. Unntaket kan være enkeltepisoder der en kraftig hostekule forbigående har gitt blod i det som hostes opp
Forrige side Neste side