Informasjon, veiviser

Blodig opphostet slim, veiviser

Blodig opphostet slim vil si blod eller blodtilblandet slim som hostes eller harkes opp fra de nedre luftveiene. Mulige årsaker kan være mange, fra forkjølelse og neseblødnin, til blodpropp i lunge og lungekreft.

Når bør du søke lege?

  • Blodig opphostet slim er et symptom som bør undersøkes av lege. Unntaket kan være enkeltepisoder der en kraftig hostekule forbigående har gitt blod i det som hostes opp
Forrige side Neste side