Informasjon, veiviser

Blodig opphostet slim, veiviser

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Hvor lenge har du hostet?
  • Jeg har ikke hatt hoste før den aktuelle hendelsen
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Flere uker
  • Ca. en måned
  • Flere måneder
  • Lengre enn et halvt år
 • Hvor lenge har du hostet opp blod?
  • Det har skjedd bare en gang
  • Noen dager
  • Ca. en uke !
  • Flere uker !
  • Ca. en måned !
  • Flere måneder
  • Lengre enn et halvt år
 • Er det blod i det du hoster opp hele tiden eller bare episodisk?
  • Hele tiden !
  • Bare av og til !
  • Jeg har hostet opp blod noen få ganger
 • Hoster du opp eller harker du opp blod?
  • Hoster !
  • Harker !
  • Begge deler !
 • Når på døgnet hoster/harker du opp mest blod?
  • Om morgenen
  • Utover dagen
  • Om natten
  • Uavhengig av når på døgnet
 • Oppstod denne tilstanden brått?
  • Ja, brått
  • Nei, over tid
 • Har du lidelser i munnhulen som kan være forklaringen på at du blør?
  • Ja
  • Nei
  • Vet ikke
 • Har du bihuleplager eller har du blødd fra nesen?
  • Ja
  • Nei
 • Kan blodet ha kommet fra spiserøret eller magen? Har du kastet opp?
  • Ja
  • Nei
  • Usikker
 • Andre symptomer?
  1. Forkjølet
  2. Feber
  3. Nattesvette
  4. Nedsatt allmenntilstand
  5. Pleier å hoste opp betydelige mengder slim
  6. Har tørrhoste, irritasjonshoste
  7. Pustevansker
  8. Har hatt vondt i leggen de siste dagene
  9. Mageplager
  10. Nedsatt matlyst
  11. Vekttap mer enn 3 kg siste måned
 • Mulige årsaker?
  1. Har akutt luftveisinfeksjon
  2. Bruker blodfortynnende medisin
  3. Røyker nå
  4. Røkte tidligere
  5. Har kjent KOLS
  6. Har kjent utposning på bronkie (bronkiektasi)
  7. Har kjent hjertesykdom
  8. Annen kjent sykdom (angi over)

Legeundersøkelsen

 • I de aller fleste tilfeller vil det være mulig å finne en årsak eller forklaring, som for eksempel akutt infeksjon eller tidligere kjent kronisk lungesykdom. I slike tilfeller vil legen neppe gjøre særlig annet enn å lytte på lungene dine
 • Dersom det ikke kan finnes eller påvises noen god forklaring, vil legen kunne utføre en mer omfattende undersøkelse
 • vil det som regel anbefales at det blir tatt en røntgen-undersøkelse av lungene. Spesielt gjelder dette hos eldre røkere hvor faren for lungekreft er økt

Andre undersøkelser

 • Blodprøver er ofte aktuelle
 • Røntgen av lungene vil bli gjort dersom det er noe usikkerhet om diagnosen

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Røykere over 40 år som mistenkes for å ha lungekreft, vil kunne henvises til bronkoskopi, selv om røntgen er normal
 • Gjentatte episoder med opphostet blodig slim uten kjent årsak vil som regel bli henvist til bronkoskopi
Forrige side Neste side