Informasjon, veiviser

Blodig opphostet slim, veiviser

Blodig opphostet slim vil si blod eller blodtilblandet slim som hostes eller harkes opp fra de nedre luftveiene. Mulige årsaker kan være mange, fra forkjølelse og neseblødning, til blodpropp i lunge og lungekreft.

Hva er blodig opphostet slim?

8121-2-id364-trakea-bronkier-alveoler.jpg
 • Blodig opphostet slim kalles på fagspråket hemoptyse
 • Med blodig opphostet slim menes blod eller blodtilblandet slim som hostes eller harkes opp fra de nedre luftveiene. Brekninger eller oppkast med blod kommer fra magetarm kanalen og regnes ikke som blodig opphostet slim
 • De nedre luftveiene omfatter lunger, små luftrør (bronkier) og hovedluftrøret (trakea). De øvre luftveiene omfatter strupeområdet, svelg og nese med bihuler
 • Det kan noen ganger være vanskelig å avgjøre om blodig opphostet slim kommer fra de øvre eller nedre luftveier, og det kan også i noen tilfeller være vanskelig å skille blødning fra mage og luftveier fra hverandre
 • Normalt skal det ikke være blod i det som hostes opp. Men for eksempel ved kraftig forkjølelseshoste kan påkjenningen på slimhinnen bli så stor at det dannes små rifter som kan føre til blodstriper i det som hostes opp
 • Slimhinnene i luftveiene er rike på blodårer. Ved betennelser vil slimhinnene bli røde, irriterte og sårbare for påkjenninger. Det skal da ikke så mye til før det kan dannes sprekker som blør. Betennelser i slimhinnene er den aller vanligste årsaken til denne typen blødninger

Forekomst

 • Å hoste opp blod er et forholdsvis sjeldent fenomen

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Akutt bronkitt
  • Luftrørsbetennelse - en virusinfeksjon som ofte medfører svært plagsom hoste og sårhet i brystet
  • Tilstanden mistenkes ved hoste som er intensiv og som varer utover en uke, først tørr og irriterende, senere løsere. Lite feber og ikke særlig redusert allmenntilstand
 • Sykdommer i de øvre luftveier
 • Lungebetennelse
  • Forekommer oftest blant eldre og personer med svekket allmenntilstand. Er som regel en bakterieinfeksjon
  • Gir løs hoste med gulgrønn eller rustbrun farge på det som hostes opp, feber, redusert allmenntilstand, ofte tungpust, eventuelt smerter ved pusting
 • Kronisk bronkitt (KOLS)
  • Opptrer helst hos tidligere eller nåværende røker, forekomsten øker frem mot 70 års alder
  • En tilstand som utvikler seg over tid med perioder med tungpusthet (luftveisobstruksjon) og hoste
  • Tilstanden forverres ved luftveisinfeksjoner
 • Blodpropp i lunge (lungeemboli)
  • Er en komplikasjon etter operasjon, ved langvarig sengeleie, ved p-pillebruk, etter fødsel og ved blodpropp i leggen
  • Symptomenes alvorlighetsgrad avhenger av blodproppens størrelse - fra moderat tungpusthet, hoste og forbigående brystsmerter til plutselig innsettende kraftige brystsmerter, uttalte pustevansker, blodig opphostet slim, blåfarging av leppene (cyanose), eventuell rask sjokkutvikling
 • Lungekreft
  • Utgjør 1/3 av alle krefttilfeller blant menn og ¼ av alle krefttilfeller blant kvinner. Oppstår oftest hos personer som har røkt i lang tid
  • Tidlige symptomer kan være hoste, pustevansker, brystsmerter, opphosting av blodig slim, dårlig matlyst og vekttap

Sjeldnere årsaker

 • Utposninger på luftrør (bronkiektasier)
  • Er en medfødt eller ervervet tilstand
  • Gir episodisk eller kronisk hoste, betydelig mengder opphostet slim, økt mengde slim ved f.eks. leieendring
 • Lungetuberkulose
  • Er vanlig i verdensmålestokk, uvanlig i Norge, ses helst blant eldre og innvandrere
  • Symptomene er lite spesifikke og tilstanden melder seg i form av slapphet, vekttap, nattsvette, tørr og senere løs hoste
 • Hjertesvikt
  • Opptrer som regel hos eldre mennesker
  • Akutt hjertesvikt
   • Oppstår brått og uventet, ofte i forbindelse med akutt hjerteinfarkt. Det foreligger betydelige pustevansker, surklende pust, hoste og skummende opphostet slim (akutt lungeødem)
  • Kronisk hjertesvikt
   • Er preget av pustevansker ved anstrengelse, hoste, slapphet, tungpusthet når du ligger flatt, anfall med nattlige pustevansker, vektøkning på grunn av økt mengde væske i kroppen
 • Bruk av blodfortynnende medisiner

Alternative årsaker

 • Det er vanskelig å skille blod fra luftveiene fra blødning i spiserør eller magesekk siden luftveier og tarmkanal møtes i svelget. Mulige årsaker er:

Når bør du søke lege?

 • Blodig opphostet slim er et symptom som bør undersøkes av lege. Unntaket kan være enkeltepisoder der en kraftig hostekule forbigående har gitt blod i det som hostes opp

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Hvor lenge har du hostet?
  • Jeg har ikke hatt hoste før den aktuelle hendelsen
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Flere uker
  • Ca. en måned
  • Flere måneder
  • Lengre enn et halvt år
 • Hvor lenge har du hostet opp blod?
  • Det har skjedd bare en gang
  • Noen dager
  • Ca. en uke !
  • Flere uker !
  • Ca. en måned !
  • Flere måneder
  • Lengre enn et halvt år
 • Er det blod i det du hoster opp hele tiden eller bare episodisk?
  • Hele tiden !
  • Bare av og til !
  • Jeg har hostet opp blod noen få ganger
 • Hoster du opp eller harker du opp blod?
  • Hoster !
  • Harker !
  • Begge deler !
 • Når på døgnet hoster/harker du opp mest blod?
  • Om morgenen
  • Utover dagen
  • Om natten
  • Uavhengig av når på døgnet
 • Oppstod denne tilstanden brått?
  • Ja, brått
  • Nei, over tid
 • Har du lidelser i munnhulen som kan være forklaringen på at du blør?
  • Ja
  • Nei
  • Vet ikke
 • Har du bihuleplager eller har du blødd fra nesen?
  • Ja
  • Nei
 • Kan blodet ha kommet fra spiserøret eller magen? Har du kastet opp?
  • Ja
  • Nei
  • Usikker
 • Andre symptomer?
  1. Forkjølet
  2. Feber
  3. Nattesvette
  4. Nedsatt allmenntilstand
  5. Pleier å hoste opp betydelige mengder slim
  6. Har tørrhoste, irritasjonshoste
  7. Pustevansker
  8. Har hatt vondt i leggen de siste dagene
  9. Mageplager
  10. Nedsatt matlyst
  11. Vekttap mer enn 3 kg siste måned
 • Mulige årsaker?
  1. Har akutt luftveisinfeksjon
  2. Bruker blodfortynnende medisin
  3. Røyker nå
  4. Røkte tidligere
  5. Har kjent KOLS
  6. Har kjent utposning på bronkie (bronkiektasi)
  7. Har kjent hjertesykdom
  8. Annen kjent sykdom (angi over)

Legeundersøkelsen

 • I de aller fleste tilfeller vil det være mulig å finne en årsak eller forklaring, som for eksempel akutt infeksjon eller tidligere kjent kronisk lungesykdom. I slike tilfeller vil legen neppe gjøre særlig annet enn å lytte på lungene dine
 • Dersom det ikke kan finnes eller påvises noen god forklaring, vil legen kunne utføre en mer omfattende undersøkelse
 • vil det som regel anbefales at det blir tatt en røntgen-undersøkelse av lungene. Spesielt gjelder dette hos eldre røkere hvor faren for lungekreft er økt

Andre undersøkelser

 • Blodprøver er ofte aktuelle
 • Røntgen av lungene vil bli gjort dersom det er noe usikkerhet om diagnosen

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Røykere over 40 år som mistenkes for å ha lungekreft, vil kunne henvises til bronkoskopi, selv om røntgen er normal
 • Gjentatte episoder med opphostet blodig slim uten kjent årsak vil som regel bli henvist til bronkoskopi

Illustrasjoner

Tegning av lunger og luftveier

Tegning av nese